ARBeTSolyckor

Sommartider - skadetider

Varje år skadas cirka 200 ungdomar på sina feriearbeten.

FERIEJOBB. Snart kommer minst 200 ungdomar att skadas på sommarjobbet. De flesta inom handel, lager, industri och omsorg. Farligast är truckar, tunga lyft, fall och handverktyg.

Publicerad Uppdaterad

Fakta

Det gäller för minderåriga

Här är några av de viktigaste punkterna för den som ska anställa sommarjobbare som inte fyllt 18 år:
Arbetsgivarens riskbedömningar ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt.
Om det finns skyddsombud ska de ha möjlighet att delta vid riskbedömning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tunga lyft, buller och arbete med kemiska ämnen eller psykiskt tunga uppgifter som att arbeta ensam, ta hand om personer i kris eller hantera pengar.

Arbetsgivaren ska ha medgivande från vårdnadshavare till barn under 16 år samt informera om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder.

Arbetsgivaren ska se till att den minderåriga får en introduktion med information om arbetsuppgifterna och dess risker. Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet.

Den som är under 18 år får inte arbeta mellan midnatt och 05 och den som inte fyllt 16 får inte jobba mellan 20 och 06. Barn under 16 år får inte arbeta mer än sju timmar per dag.

Barn under 16 år får inte sälja åldersreglerade varor eller utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt.
Och barn under 13 år får inte arbeta alls annat än med mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem utan andra anställda.

Sommarjobbet är ofta den första kontakten med arbetslivet. Att tjäna egna pengar är en värdefull erfarenhet antingen man rensar rabatter, städar en industrilokal, jobbar i affär eller i hemtjänsten. För oerfaren personal är introduktion och regelefterlevnad särskilt viktiga. Unga anställda har högre skadefrekvens än genomsnittet, varje år skadas runt 5 000 personer under 24 år på jobbet så illa att de sjukskrivs. Ungdomar under 18 år är särskilt sårbara. Under de fem åren 2017 – 2021 anmäldes 1 100 arbetsolyckor med sjukskrivning som följd i samband med sommarjobb. Sommaren 2021 anmäldes 251 arbetsolyckor med sommarjobbare, 135 killar och 116 tjejer sjukskrevs. Utvecklingen i fjol uppges vara snarlik, men Arbetsmiljöverkets statistik är inte helt klar. De flesta skadade arbetade som hemvårdsbiträden, butikssäljare, lagerassistenter, köksbiträden eller truckförare. Typiska olycksorsaker är tunga lyft inom omsorgen eller förlorad kontroll av truckar, utrustning och verktyg.

Parkarbete är typiska sommarjobb. Foto Hasse Holmberg

Tre av fyra olyckor bland sommararbetare under åren 2017 – 2021 hade följande sex orsaker:

# Förlorad kontroll över transportmedel – 209

# Belastningsolycka av lyft eller feltramp –182

# Fall till samma nivå eller från höjd – 133

# Förlorad kontroll av handverktyg – 130

# Slagit emot föremål – 83

# Våld eller hot – 42

Tjejer och killar väljer olika branscher för sommarjobben vilket avspeglas i olycksstatistiken. Tjejerna skadas mest inom serviceyrken:

# Vård, omsorg och sociala tjänster – 121

# Handel – 98

# Transport och magasinering – 59

# Hotell och restaurang – 48

Killarna skadas oftare inom industri eller transportbranschen:

# Tillverkning – 110

# Transport och magasinering – 87

# Handel – 85

# Uthyrning och fastighetsservice – 76

För den som fyllt 18 år gäller samma lagar och regler i arbetslivet som för alla andra. Men för minderåriga finns särskilda regler samlade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Unga i arbetslivet” (AFS 2012:3).

För sommarjobbare finns en lång katalog med förbjudna arbetsuppgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det kan vara allt från arbete med farliga ämnen, svetsning, bergarbete och slakt till jobb på höjder över 3,5 meter, akutmottagningar eller hemma hos missbrukare eller psykiskt sjuka.

LO driver varje år kampanj för att stötta ungdomar i deras första jobb:

– i fjol hade vi över 700 samtal från sommarjobbare till vår stödtelefon, berättar LO:s ungsekreterare Elsa Alm. Vi har också sajten kollpåjobbet och i år ska vi starta en chattbot.