Arbetsskador

Regeringen ser över arbetsskadeförsäkringen − igen

− Människor som genom sitt arbete slitit ut sina kroppar ska få det skydd de förtjänar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Arbetarskydd. Foto: Henrik Montgomery / TT
− Människor som genom sitt arbete slitit ut sina kroppar ska få det skydd de förtjänar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Arbetarskydd. Foto: Henrik Montgomery / TT

För tredje gången på tio år kommer arbetsskadeförsäkringen utredas. Det är olyckligt att den urholkats under en längre tid, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Arbetarskydd och fortsätter: − Vi kommer därför se över arbetsskadeförsäkringen.

Publicerad

Allt färre får stöd av den offentliga arbetsskadeförsäkringen. En larmrapport från fackförbundet Forena visar att endast 2 procent av de arbetsskadade beviljades livränta 2019.

I ett mejl till Arbetarskydd avslöjar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att försäkringen ska ses över.

− Det är olyckligt att arbetsskadeförsäkringen har urholkats under en längre tid. Idag svarar den inte på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet. Regeringen har vidtagit åtgärder, men mer behövs. Vi kommer därför ta arbetet vidare och ser över arbetsskadeförsäkringen.

Han säger också:

− Människor som genom sitt arbete slitit ut sina kroppar ska få det skydd de förtjänar.

Den översyn som regeringen nu ska göra av arbetsskadeförsäkringen är den tredje på tio år.

Den borgerliga alliansregeringen tillsatte socialförsäkringsutredningen som i sitt slutbetänkande 2015 tog upp arbetsskadeförsäkringen. Året därpå tillsatte S-MP-regeringen en ny utredning av försäkringen med jämställdhetsperspektiv.

Ingen av utredningarnas förslag har lett till en proposition.

När regeringen nu åter ser över arbetsskadeförsäkringen finns ett brett politiskt stöd i riksdagen för en förbättring av villkoren. Det visar en enkät som Arbetarskydd riktat till riksdagspartierna och som presenteras i en längre artikel i det kommande numret av tidningen.

Fåtalet beviljade livräntor är djupt bekymmersamt svarar flera partier i enkäten. Regeringspartierna och vänsterpartier vill ha en bred översyn, medan borgerliga partier efterlyser en sjösättning av de förslag som socialförsäkringsutredningen lade fram.

Utredningen föreslog bland annat ett nytt bedömningsstöd för prövning av arbetsskadeärenden, inrättande av ett arbetsmedicinskt råd och satsningar på statistik och forskning.

Moderaterna utskiljer sig. Partiet ser idag inte något behov av en förändrad arbetsskadeförsäkring, utan vill se fortsatta förbättringar av arbetsmiljön och på det sättet minska arbetsskadorna och därmed behovet av livränta.

Varje år skadas över 48 000 personer i arbetslivet. En växande andel får inte det stöd som de borde ha rätt till, visar larmrapporten ”Försäkringen som försvann” av TCO-förbundet Forena.

År 2019 beviljades endast 955 arbetsskadade personer livränta. För 15 år sedan var motsvarande siffa över 7 000 personer.

Livräntan ska ge kompensation för den inkomstförlust som den drabbade individen lider till följd av arbetsskadan. Man kan till exempel tvingas att permanent går ner i arbetstid eller byta till ett jobb med lägre lön på grund av skadan.

Läs mer om Forenas larmrapport och fackets krav.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev