Arbetsskadeförsäkringen – ett gigantiskt svek

2020-12-04 00:00  
Debattören:Håkan Svärdman är samhällspolitisk chef hos Forena, försäkringsbranschens fackförbund. Foto: Forena

DEBATT. Tystnaden kring arbetsskadeförsäkringen är obegriplig. Det menar Håkan Svärdman på fackförbundet Forena. Han vill att ansvaret för försäkringen tas över av försäkringsbranschen, och att TCO, LO och Saco anmäler Sverige till ILO för arbetsskadeförsäkringens haveri.

I dag rasar debatten framför allt kring sjukförsäkringen och den allmänna pensionen, vilket är förståeligt mot bakgrund av bristerna i dessa system. Däremot är tystnaden kring arbetsskadeförsäkringen obegriplig. Varje år skadas drygt 48 000 personer och en växande andel får inte det ekonomiska stöd de borde ha rätt till. Att skadas på jobbet, för många med livslånga men, är illa nog, men att samtidigt förvägras ersättning kan inte kallas för något annat än ett gigantiskt svek. Regering och riksdag väljer att blunda trots att försäkringen har havererat. Andelen arbetsskadade som beviljas ersättning från arbetsskadeförsäkringen har sedan 2005 minskat, från 15 till 2 procent. Hisnande siffror som borde få varje ansvarskännande beslutsfattare att reagera. Särskilt om andelen som skadas under samma tid har ökat betydligt. I stället fortsätter försäkringen att misskötas. Det konstateras i rapporten Försäkringen som försvann, som fackförbundet Forena nyligen presenterade.

Läs mer: Arbetsskador får fack att hota med ILO-anmälan

Rapporten visar att endast 955 arbetsskadelivräntor beviljades förra året. Motsvarande antal år 2005 var 7 282. Arbetsskadelivräntan, som ska ge ett skadeståndsrättsligt inkomstskydd, det vill säga 100 procent av inkomstförlusten, har urholkats. Endast när arbetsskadeförsäkringen kompletteras av de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna vid arbetsskada, kompenseras 90 procent av inkomstförlusten. Problemet är att drygt 460 000 anställda inte har dessa försäkringar på grund av att många företag saknar kollektivavtal.

Läs mer: Arbetsskador ersattes redan på medeltiden

När staten försummar sitt ansvar berövas tusentals individer årligen sin skadeståndsrättsliga ersättning. Axlas inte ansvaret anser Forena att det bör överlåtas till försäkringssektorn. Det finns tre starka argument för att arbetsskadeförsäkringen bör organiseras på ett sätt som efterliknar den obligatoriska men privata trafikförsäkringen.

För det första är det huvudsakliga syftet med arbetsskadeförsäkringen att undvika skadeståndsprocesser. För det andra är det inte rimligt att ha ett socialförsäkringssystem som värderar skador olika på grund av orsak. För det tredje skapas drivkrafter för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön och rehabiliteringsinsatserna när differentierade premier tillämpas.

Att införa en lag som gör det obligatoriskt för arbetsgivarna att teckna en arbetsskadeförsäkring bör bli en odramatisk reform för flertalet arbetsgivare med kollektivavtal. Övriga arbetsgivare måste välja mellan att teckna ett kollektivavtal eller en försäkring hos ett försäkringsbolag.

Läs mer: Försäkringen som inte fungerar

Reformens kostnad kan uppskattas till drygt 4,5 miljarder kronor. Premiekostnaden förväntas bli avsevärt lägre med tanke på att dagens kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringar går med överskott tack vare en god kapitalavkastning. Beviljade arbetsskadelivräntor bör fortsättningsvis administreras av Försäkringskassan. Forenas förhoppning är att regeringen snarast tillsätter en utredning och påbörjar reformprocessen av arbetsskadeförsäkringen. Målet måste vara en försäkring som ger människor upprättelse och ekonomiska förutsättningar att leva ett gott liv om olyckan är framme. I väntan på att regeringen agerar bör de fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco öka trycket på regeringen och sända in en anmälan till FN:s organisation för arbetslivsfrågor, ILO, om att Sverige bryter mot konventionen som kräver att arbetsskador som leder till inkomstförlust ska ersättas. Agerar regeringen snabbt slipper vi se Sverige på skamlistan över länder som kränker arbetstagare rättigheter.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö