RÄTTSLIGT

Stadsteatern överklagar Arbetsmiljöverkets
nej till 21 skolbarn på scen

Matilda The Musical har premiär i december på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

ÖVERKLAGANDE. Arbetsmiljöverket har inte gått med på att Stadsteatern i Stockholm ska få ha 21 barn på scenen i uppsättningen av Matilda the Musical. Stadsteatern har överklagat beslutet.

Publicerad Uppdaterad

Arbetsmiljöverket motiverar beslutet med att barnens medverkan skulle påverka deras skolgång under ett helt läsår. Dessutom får de inte möjlighet till fritidsaktiviteter på grund av repetitioner efter skolan.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter som ska skydda minderåriga får arbete vid sidan av skolan inte gå ut över skolarbetet eller hindra skolbarn från att tillgodogöra sig undervisningen.

Musikalen Matilda ska ha premiär den 1 december och bygger på en barnbok av Roald Dahl. Musikalen handlar om barn och förutsätter att barn medverkar, menar Stadsteatern.

Totalt vill teatern ha med 21 barn, sex har fyllt 13 eller är äldre och de resterande är mellan 11 och 12 år.

För att få igenom sin önskan om undantag listar Stadsteatern vilka förberedelser som gjorts:

  • Riskbedömningar
  • Information till vårdnadshavare om förhållandena på arbetsplatsen
  • Inhämtat tillstånd från vårdnadshavare
  • Arbetet utförs under ledning av person som fyllt 18

”Skolornas representanter är positiva till barnens medverkan och anser att Stadsteaterns schema och rutiner för produktionen inte kommer att hindra barnen från att tillgodogöra sig undervisningen och bedöms inte hindra skolarbetet. Det kommer att finnas möjlighet till läxläsning på teatern.”

Stadsteatern har anställt sex barnansvariga ”som ska säkerställa att barnen får en trivsam, säker och god arbetsmiljö under sin medverkan”.

Föreställningen planeras vara i en timma och 40 minuter med 30 minuters paus. Barnen kommer att lämna Stadsteatern vid niotiden på kvällen.

Stadsteaterns överklagande har lämnats in till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Läs mer: