AVTALSRÖRELSEN 2023

Seko varslar om strejk för tågpersonal

Stockholms tunnelbana kan drabbas av strejk.
Stockholms tunnelbana kan drabbas av strejk.

STRIDSVARSEL. Fackförbundet Seko varslar om strejk bland tågförarna. I ett första steg kan strejken bryta ut den 11 maj. Varslet rör inledningsvis Öresundstågen, men även SJ, Green Cargo och tunnelbanan i Stockholm omfattas.

Publicerad Uppdaterad

Avtalsrörelsen

Strandade förhandlingar

Seko organiserar lokförare och tågpersonal. Avtalet med arbetsgivaren löpte ut den 30 april.

I fredags strandade förhandlingarna om ett nytt avtal. Enligt Seko står parterna långt i från varandra, och nu varslas om strejk från den 11 maj. Då gäller varslet Öresundstågen, Transdev. I följande steg, den 15 maj och den 18 maj, följer SJ, Green Cargo och tunnelbanan i Stockholm.

Almega tågföretagen är arbetsgivarparten för lokförarna och tågpersonalen.

Seko, Service- och kommunikationsfacket, varslar om strejk för cirka 1 200 medlemmar, som tas ut i olika steg. Öresundstågen tas ut i det första steget den 11 maj, därefter följer tunnelbanan i Stockholm, Green Cargo och SJ i två ytterligare steg den 15 och 18 maj om ingen uppgörelse nås.

Enligt Gabriella Lavecchia, ordförande i Seko, fanns ingen annan utväg.

Det är vår uppfattning. Arbetsgivaren har suttit med armarna i kors sedan slutet av februari. En absolut majoritet av våra medlemmar uttrycker problem med att få ihop vardagslivet med arbetet.

Enligt henne handlar det om synen på schemaläggning och arbetstid. Seko vill ha stopp för senare schemaändringar än 14 dagar i förväg och dessutom arbetstidsförkortningar.

Jag tror att allmänheten kan förstå att det är svårt att få vardagen att gå ihop om man får schemat ändrat dagen innan, från ledig till arbete eller från dag till natt. Det förutsätter en oerhörd uppställning runt om.

Avtalet berör runt 10 000 personer.

Nu kommer medlare att kallas in. Gabriella Lavecchia förklarar att de grupper som varslet gäller är de som har stora besvär av de olägenheter som arbetstid och scheman nu innebär.

Arbetsgivarsidan, Almega tågföretagen, kan dock varken gå med på Sekos krav om scheman som låses 14 dagar i förväg eller den arbetstidsförkortning som facket vill ha, enligt Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega tågföretagen.

- Det beror på att schemaförändringar oftast grundar sig i Trafikverkets bristande framförhållning och på lokförarbristen, säger han. Att korta arbetstiden vid lokförarbrist går inte.

- Jag tycker att det är mycket olyckligt och onödigt med varsel om strejk om syftet är ett nytt avtal. Men tågföretagen ställer upp på processen med medling.

- Arbetsgivarna är beredda att kompromissa, säger han.

- Vi kan kompromissa inom det möjligas gräns, säger Pierre Sandberg.