Arbetsmiljöverket godkänner ensamarbetande lokförare på pendeltågen

Med hjälp av kameror, trygghetslarm och utryckningspersonal bör pendeltågens lokförare kunna arbeta ensamma ombord, bedömer Arbetsmiljöverket.
Med hjälp av kameror, trygghetslarm och utryckningspersonal bör pendeltågens lokförare kunna arbeta ensamma ombord, bedömer Arbetsmiljöverket.

SPÅRTRAFIK. Arbetsmiljöverket upphävde på onsdagen skyddsombudsstoppet mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg. Arbetsgivaren anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder.

Publicerad Uppdaterad

På onsdagseftermiddagen kom beskedet att Arbetsmiljöverket beslutat att upphäv det skyddsombudsstopp som skyddsombud från fackförbundet ST lagt på måndagen. Stoppet avsåg ensamarbete på pendeltågen.

Myndigheten bedömer att det inte finns tillräckliga skäl att förbjuda ensamarbete. ”Vår bedömning är att arbetsgivaren i nuläget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ensamarbete ska kunna ske på ett säkert sätt för personalen. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas igen.” skriver Arbetsmiljöverket i ett kort meddelande.

Det var i måndags som ST:s och Sekos skyddsombud skyddsstoppade pendeltåg i Stockholm utan tågvärdar. Detta sedan tågförarna i förra veckan gått ut i en vild strejk för att protestera mot ensamarbete. ”Detta gäller främst fall där ensam lokförare tvingats evakuera tåg, hantera påkörning eller avsyna tåg”, skriver skyddsombuden som anser att tågvärdar är nödvändiga då det finns ”påtaglig risk för våld eller hot om våld, eller att det uppstår ohälsa till följd av stark psykisk påfrestning”. Men det håller alltså inte Arbetsmiljöverket med om.

Myndigheten kommer att följa upp hur arbetsmiljön utvecklar sig med ensambemannade pendeltåg. De berörda parterna, det vill säga skyddsombuden och arbetsgivaren MTR fick beskedet muntligen av Arbetsmiljöverket. Det skriftliga beslutet kommer att arbetas klart senare.

Läs mer: