SKYDDSOMBUD

Pendelns ensamarbete öppnade
för annorlunda skyddsombudsstopp

Pendeltågen i Stockholm rullade på måndagen eftersom lokförarna inte var ensamma arbetstagare ombord.
Pendeltågen i Stockholm rullade på måndagen eftersom lokförarna inte var ensamma arbetstagare ombord.

SPÅRTRAFIK. Ensamarbetet på pendeltågen i Stockholm har fått ett skyddsombudsstopp emot sig. På måndagen bemannade därför tågoperatören med extra personal. Nu kommer Arbetsmiljöverket att ta ställning till stoppets giltighet.

Publicerad Uppdaterad

fakta skyddsombudsstopp

Vad krävs för ett giltigt stopp?

AML 6 kap, 7 §

Första stycket: Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Andra stycket: Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam.

Källa: Arbetsmiljölagen

Knappt hade den vilda strejken i Stockholms pendeltågstrafik avslutats på onsdagen innan nästa problem för trafiken dök upp. På torsdagen varslade fackförbundet ST att dess skyddsombud på måndagen skulle komma att lägga ett skyddsombudsstopp ”om tågen enbart är bemannade med lokförare”.

Tågoperatören MTR hade hunnit förbereda sig under helgen.

– Vi kallade in extra personal och trafiken har lyckligtvis kunnat rulla som vanligt, säger Erik Söderberg som är presschef på MTR.

STs skyddsombud lade skyddsombudsstoppet ändå, fastän företaget inte på måndagen kört ensambemannat. Thomas Fröstberg, regionalt skyddsombud och anställd ombudsman vid STs kansli, har agerat som expertstöd åt förbundets lokala skyddsombud.

– Det här är arbetsmiljölagen använd med skalpell och pincett. Vi stödjer oss på sjätte kapitlet, sjunde paragrafen, andra stycket. Det är viktigt, för här är nivån skyddsskäl, säger han.

För ett ”vanligt” skyddsombudsstopp utifrån paragrafens första stycke krävs ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”. Men det aktuella stoppet på pendeln lutar sig mot lagrummets andra stycke som har följande lydelse:

”Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam.”

Fackförbundet STs förtroendevalda och skyddsombud anser inte att arbetsgivaren har genomfört den här förändringen, avskaffandet av tågvärdarna, i samverkan.

– MTR har kört över skyddsorganisationen. Det har varit metoden hela vägen, säger Thomas Fröstberg.

ST anser att de tekniska lösningar som ska ersätta tågvärdarna, främst kameror och trygghetslarm, inte skapar tillräcklig säkerhet. Redan har det visat sig att den utryckningsstyrka som ska hjälpa lokföraren om något händer har för lång inställelsetid, argumenterar Thomas Fröstberg.

– Vid ett självmord i Knivsta tog det 28 minuter innan hjälpen kom.

Det finns bara två aktörer som kan häva ett skyddsombudsstopp, antingen skyddsombudet som lade stoppet, till exempel för att arbetsgivaren åtgärdat felet, eller Arbetsmiljöverket. MTR kontaktade därför myndigheten på måndagen.

– De har kommit på möte idag och ska återkomma idag eller imorgon. Jag gissar att det blir i morgon, eftersom klockan nu är fem. Vi inväntar deras besked, säger Erik Söderberg.

Enligt MTR är förändringen mot ensambemannade tåg noggrant utredd och förberedd.

– Vi har bland annat tittat på hur de gör i Finland och England där man kör pendeltåg utan tågvärdar, säger Erik Söderberg.

Läs mer: