LO-KONGRESSEN

Mängder av frågor på kongressens dag tre

Kongressombuden bänkade för sin tredje dag av beslut kring motioner.

ÖVERBLICK. LO-kongressens tredje dag handlar om lönebildning, a-kassa och klimatpolitik. Men även om socialförsäkringarna. På eftermiddagen väntas nyvalda ordföranden Johan Lindholm hålla ett linjetal.

Publicerad Uppdaterad

LO-kongressen är inne på sin tredje och näst sista dag. Rubrikerna Arbetsmarknad och hållbar tillväxt respektive Välfärd står på dagordningen.

Under den första rubriken finns motioner om så vitt skilda frågor som rut- och rot-avdragens vara eller icke vara, a-kassans utformning, samordning av låglönesatsningar i avtalsrörelser, bostadsbyggande och åtgärder mot arbetslivskriminaliteten.

Under välfärdsrubriken finns motioner om sjukpenning, arbetsskadeförsäkringen, tandvård och pensioner. Här finns också ett antal motioner om offentlig upphandling. Flera motionärer vill att LO ska verka för att kollektivavtal ska vara ett krav när kommuner, regioner och staten upphandlar tjänster.

Om kongressen hinner så långt eller om upphandling får hanteras på måndagen visar sig. På eftermiddagen, klockan 15:45, är det planerat att nyvalde ordföranden Johan Lindholm ska hålla ett linjetal.

Frågan om ny organisationsplan skulle behandlats av ombuden på lördagen, men bordlades. Jens Lundberg, pressekreterare på LO, säger att frågan kommer att hanteras på kongressens sista dag, på måndagen.

Dagen avslutas med kongressmiddag.

Läs mer: