LO-KONGRESSEN

"Det måste bli dyrare att fällas av AD" 

Många beslut togs på kongressen på lördagen.

BESLUT. Skadestånd, övervakning på jobbet och meddelarfrihet var tre frågor på LO-kongressens andra dag. 

Publicerad

Skadestånden som döms ut av Arbetsdomstolen (AD) måste bli högre. Det anser LO:s kongress som under lördagen ställde sig bakom två motioner från Byggnads Väst. Nivåerna på skadestånden till arbetstagare måste höjas för såväl MBL-brott som andra förseelser, menade motionärerna som alltså fick kongressens bifall. Ingen debatt fördes i frågan..

Att övervakning och kontroller på arbetet måste motarbetas av facket.slog kongressen också fast. 

En ökande kontrollapparat och den framväxande AI-användningen på svenska arbetsplatser måste balanseras med ett stärkt värnande av integriteten. Det fastslog LO:s kongress under lördagen efter att ha behandlat en rad motioner på ämnet.

- Tekniken gör det möjligt att förfölja och trakassera fackliga kamrater därute. Därför måste vi aktivt delta i utvecklingen”, menade Joakim Borg från Transport som var en av de som talade i frågan.

Meddelarfrihet: den vill LO:s kongress ska utökas inom privat näringsliv

Utan debatt röstades en motion från Byggnads Stockholmsregion genom om en starkare meddelarfrihet inom privat sektor. Motionärerna påtalade behovet av att skydda arbetstagare som påtalar brister på arbetsplatsen.

Kongressbeslutet innebär bland annat att LO ska verka för att lagstiftningen skärps så att det efterforskningsförbud som råder inom offentlig verksamhet även ska gälla för privat anställda.