SPEcial kränkande särbehandling

Vem är egentligen mobbad?

Uteslutning är en tuff behandling.
Uteslutning är en tuff behandling.

MOBBNING. Du vet att några anställda känner sig utsatta för kränkande särbehandling, men inte vilka det är. Vad gäller då?

Publicerad Uppdaterad

Vilken utredningsskyldighet har en arbetsgivare när kränkande särbehandling anmäls anonymt i en medarbetarundersökning? Många kan nog känna igen situationen. Ett företag inom fastighetsförvaltningsbranschen gjorde en brett upplagd medarbetarundersökning. Sju anställda svarade anonymt att de hade utsatts för kränkande särbehandling, men bara två trädde fram. Bolaget ansåg att det räckte att utreda omständigheterna kring de två kända personerna. Men huvudskyddsombudet ville att företaget skulle gå längre.

”Om det uppdagas att kränkande särbehandling förekommer skall de bakomliggande orsakerna till den uppstådda situationen utredas, oavsett om personerna i fråga ger sig tillkänna eller inte. Det vill säga, varför har det inträffat, vilka orsaker föranleder kränkningen?” skriver huvudskyddsombudet.

När han inte fick gehör tog han frågan till Arbetsmiljöverket som dock beslutat att inte meddela företaget något föreläggande eller förbud. Myndigheten anser att företaget har gjort det man kan begära utifrån arbetsmiljölagen och OSA-föreskrifterna.

”Många gånger kan det finnas utmaningar att utreda de bakomliggande orsakerna till inträffade händelser när det är okänt vilka som är inblandade. Om det inte går att undersöka vad som hänt tillräckligt väl finns det risk att arbetsgivaren inte genomför rätt åtgärder för att komma till rätta med situationen.” skriver myndigheten.

Nu har huvudskyddsombudet överklagat Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten. Han vill att rätten ska döma att det är Arbetsmiljöverkets skyldighet att ställa krav på bolaget att utreda de bakomliggande orsakerna till att flera anställda anmält kränkande särbehandling, även de som inte givit sig till känna. Dom är inte meddelad ännu.

Läs mer: