Arbetsskador

"Det finns mer att göra på arbetsplatserna"

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och genraldirektör Erna Zelmin-Ekenhem Arbetsmiljöverket vid en presskonferens på måndagen om läget på arbetsmiljön i pandemin. Foto: Jessica Gow / TT
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och genraldirektör Erna Zelmin-Ekenhem Arbetsmiljöverket vid en presskonferens på måndagen om läget på arbetsmiljön i pandemin. Foto: Jessica Gow / TT

Arbetsgivare kan göra mer för att minska smittspridningen av covid-19. Det menar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Nu gör Arbetsmiljöverket fler inspektioner.

Publicerad

Arbetsplatserna är tillsammans med hemmet drivande när det gäller spridningen av covid-19. Det påpekade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på en presskonferens under måndagen. Enligt arbetsmarknadsministern finns det mer att göra.

– Vi får signaler att det fortfarande finns arbetsgivare som inte har möjliggjort att jobba hemifrån trots att personalen säger att de skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter hemifrån.

Arbetsmarknaden konstaterade att det från årsskiftet till och med den 7 mars kommit in 9 721 tillbudsanmälningar kopplade till corona till Arbetsmiljöverket.

– Vi har också under den senaste tiden sett en stor smittsprdining på större arbetsplatser. Och det bekymrar förstås, sa Eva Nordmark.

Hon nämnde också den dramatiska ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar som skett under förra året och som Arbetsmiljöverket berättat om tidigare under dagen. Enligt myndigheten har de anmälda arbetssjukdomarna ökat med 86 procent under 2020, enligt preliminär statistik. Det är framför allt kvinnor inom vård och omsorg som har anmält att de blivit smittade och sjuka i covid-19. Kvinnornas anmälda arbetssjukdomar gick upp med 119 procent, medan männens ökade med 28 procent, visar Arbetsmiljöverkets siffror. Totalt anmäldes 19 800 arbetssjukdomar till Fösäkringskassan under 2020. Många av anmälningarna är kopplade till pandemin.

– Att bekämpa pandemin är en viktig jämställdhetsfråga, tillade Eva Nordmark.

Arbetsmarknadsministern har också bjudit in arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, till ett möte för att diskutera vad mer som kan göras för att minska risken för smittspridning på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket ska också vara med på mötet.

Med på presskonferensen var även Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Hon höll med arbetsmarknadsministern om arbetsplatsens roll.

– Vi vet att mycket av smittspridningen sker på arbetsplatserna utöver hemmiljön. Det är också de signalerna vi får från regionerna i deras smittspårningsarbetet.

Hon tillade att smittspridningen har dämpats på grund av åtgärder som vidtagits på arbetsplatserna och genom att färre åker kollektivt till sina jobb. Även Britta Björkholm vill dock se mer.

– Vi tror att det fortfarande finns mer att göra för att dämpa smittspridningen mellan medarbetarna på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att inspektera arbetsplatser i särskilt utsatta branscher för att ta reda på hur arbetsgivarna arbetar med att förebygga smittspridning. Enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem, är verksamheter med många mänskliga kontakter och där det är svårt att hålla avstånd som ska inspekteras.

– Nu i marsmånad har vi satt igång med särskilda insatser inom skolans område och inom större byggprojekt, sa Erna Zelmin-Ekenhem, även hon med på pressträffen.

Den särskilda tillsynen omfattar 2 000 arbetsplatser. Tillsyn av arbetsmiljön kopplad till smittorisker och annat coronarelaterat är dock redan i gång och enligt generaldirektören upptäcks samma typ av brister som i vanliga fall.

– Det har att göra med det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man tänker kring riskbedömningar och det förebyggande arbetet. Många gör bra saker men det finns potential att göra ännu mer.

Erna Zelmin-Ekenhem påpekade att hon trodde att fler kan arbeta hemifrån.

– Vi ser också en potential i att fler kan arbeta hemifrån.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Tillbud ska anmälas

Arbetsmiljöverket sammanställer statistik över arbetsskador, alltså arbetsolyckor och arbetssjukdomar baserat på anmälningar till Försäkringskassan. Den slutliga officiella statistikrapporten kommer  i början av juni.

Arbetsgivare ska anmäla allvarliga personskador, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket arbete enligt trejde kapitlet, paragraf 3 a i Arbetsmiljölagen.  De anmälningar ingår inte i den officiella arbetsskadestatistiken. De används som ett signalsystem för Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket