”Rörigt, otydligt men roligt på Mynak”

2019-11-25 16:36 Enikö Arnell-Szurkos  

Konsultföretaget Sonder har kartlagt situationen på Mynak. Det behövs mer arbete med tilliten i gruppen och även med ledarskap och rollfördelning, enligt slutrapporten.

Generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, Nader Ahmadi har fått stark kritik för sitt ledarskap. Som Arbetarskydd tidigare har berättat har företagshälsovården Previa hoppat av uppdraget att kartlägga den krisande myndighetens situation. Istället gick uppdraget till Sonder, som nu är färdig med sin slutrapport.

Organisationskonsulten och rapportförfattaren Karin Mikaelssons slutsatser är bland annat att mer tillit och vi-känsla behövs i arbetsgruppen, mer återkoppling och möten i helgrupp, tydligare roller och uppdrag, samt mer synliga och tydligare chefer.

Att arbeta på Mynak i nuläget kan beskrivas som ” framförallt rörigt, otydligt, utmanande, men också roligt och kul”, enligt rapporten. Detta utgår från de anställdas egna ordval när de beskriver arbetsmiljön med ett till tre ord.

En modell för ”psykologisk trygghet” beskrivs i rapporten. Den baserar sig på forskning av Amy Edmonson och grundar sig på fem faktorer: Ledares beteende, tillits- och respektfulla relationer, forum för reflektion, organisatoriskt stöd samt dynamiken i teamet. Just dessa har områden behöver förstärkas på Mynak, enligt rapporten. Bättre ”psykologisk trygghet” skulle få de anställda att öppna upp och våga prata mer öppet och prestigelöst på möten, till exempel.

Läs mer: Nader Ahmadi: ”Jag ska få stöd i mitt ledarskap”

”Det blir viktigt för organisationen att samlas kring och finna styrka i det gemensamma”, skriver Karin Mikaelsson.

Rapportens slutsats är att arbetsmiljön är bättre vad den har varit tidigare, men att viktigt att nu ”utvecklas till ett team och klargöra mål, processer och roller”.

Den nyinstiftade arbetsmiljömyndigheten Mynak har haft en tuff start med arbetsmiljöproblem och uppsägningar. För att komma tillrätta med problemen, har bland annat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön nu kartlagts. En organisationsöversyn är också på gång och generaldirektör Nader Ahmadi har i tidigare intervju i Arbetarskydd berättat om stöd i sitt ledarskap.
 

Här kan du läsa slutrapporten om Mynak.

Karin Mikaelsson har avböjt intervju och generaldirektör Nader Ahmadi återkommer med svar på Arbetarskydds frågor.

Enikö Arnell-Szurkos

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö