Kraftig ökning av anmälda fall av arbetssjukdom

2020-05-27 11:53 Calle von Scheele  
− Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Hans Alm, TT-Bild

Under förra året ökade antalet anmälda arbetssjukdomar med 20 procent. Under tre års tid har de minskat, men nu är trenden bruten med en brant uppgång. Det visar statistiken över arbetsskador 2019, som Arbetsmiljöverket publicerade på onsdagen.

Det är främst kvinnor som drabbas av sjukdom på grund av jobbet. Av de anmälda 10 600 arbetssjukdomarna står kvinnor för merparten. Dessa är nästa dubbelt så vanliga bland kvinnor som män.

Arbetssjukdomar, till exempel rygg- och ledbesvär eller magsår och hjärtbesvär, drabbar framför allt kvinnor i offentlig sektor och i vård- och omsorg. Hög arbetsbelastning, små möjligheter att påverka arbetets utformning och belastningsskador är exempel på vanliga sjukdomar i anmälningarna.

Läs mer: Försäkringen som inte fungerar

Detta visar inte minst på brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det kan vara en orsak till att kurvan över anmälda arbetssjukdomar vänt starkt uppåt med en ökning på 20 procent, men på Arbetsmiljöverket behöver man analysera utvecklingen. Man vet ännu inte vad den beror på.

− Det här förstärker vår bild av att många kvinnodominerade verksamheter har en tung arbetsmiljö. Coronapandemin ökar pressen ytterligare, inte minst inom vård och omsorg. Många undrar hur de ska orka, utan tid till återhämtning eller semester. Det här måste arbetsgivarna vara uppmärksamma på, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Över 770 svenskar dör av stress varje år

Arbetsolyckorna fortsatte också att öka. Under 2019 tog Arbetsmiljöverket emot 103 900 anmälningar, vilket är en ökning med 5 procent. Omkring en tredjedel av dem, 34 700, ledde till sjukfrånvaro.

Män är mer drabbade än kvinnor av olyckor på jobbet. Transporter och lagerarbete är vanliga sysselsättningar bland de olycksdrabbade, liksom gruvarbete.

Antalet olyckor med dödlig utgång minskade något. Totalt var de 46 stycken 2019 mot 50 året innan.

Av de omkomna räknas 7 till den utländska arbetskraften och 39 till den svenska arbetskraften.

Statistik arbetsskador 2019, avrundade tal:

• 10 600 arbetssjukdomar anmäldes under året, av dem gällde 6 750 kvinnor. Ökning +20 procent.

• 34 750 olyckor som ledde till sjukfrånvaro, + 5 proc. En fjärdedel ledde till sjukfrånvaro mer än 14 dagar.

• 69 200 olyckor utan sjukfrånvaro anmäldes.

• 12 100 olyckor på väg till och från arbetet anmäldes.

• 46 dödsolyckor i arbetet inträffade under året.

• Den vanligast orsaken till dödolycka var förlorad kontroll över fordon, 43 proc.

• Den näst vanligaste var fall, 14 procent.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö