Arbetsmiljö

Nader Ahmadi: ”Jag ska få stöd i mitt ledarskap”

Nader Ahmadi, generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle. Myndigheten invigdes den 15 augusti 2018. Här svarar han på kritiken. Foto: Sanna Percivall
Nader Ahmadi, generaldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle. Myndigheten invigdes den 15 augusti 2018. Här svarar han på kritiken. Foto: Sanna Percivall

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i Gävle har brottats med stora arbetsmiljöproblem. Nu svarar generaldirektören Nader Ahmadi på Arbetarskydds frågor.

Publicerad

Som Arbetarskydd tidigare rapporterat har generaldirektören kritiserats för brister i ledarskapet och många ur personal har lämnat den nystartade myndigheten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har uttryck sin oro över situationen och krävt åtgärder.

Vad tror du är den främsta anledningen till arbetsmiljöproblemen som har uppstått på er myndighet?

– Det är ingen enkel fråga man kan svara kortfattat på. Många olika faktorer spelar in. Det en handlar ju om en ny myndighet som skulle byggas upp, vi fick flera uppdrag med kortfristiga leveransdatum, personal som kom med olika erfarenheter och mitt uppe i alltihop hade vi inte så stora chanser att bygga upp ett bra team. Men vi ska göra en ordentlig genomlysning av situationen med hjälp av externa experter och se vad vi har makt över att förändra. Det är det vi ska fokusera på.

Ledarskapet är ju väldigt viktigt för en god arbetsmiljö. Hur ser du på din egen roll i det här?

– Ja, absolut, jag har yttersta ansvaret och jag har också tagit det. Jag har också satt in lite åtgärder för att själv få stöd i min roll som generaldirektör. Jag har fått mentorer bland mina kolleger och jag upphandlar en tjänst nu som ledningsstöd och coach för mig och för min ledningsgrupp.

Vad det mycket som var annorlunda för dig som chef på den här myndigheten jämfört med hur du arbetat tidigare?

– Nej, egentligen inte. Det är många faktorer som gör att ledarskap kan bli tillfälligt bristande ibland. Det ser vi över nu och försöker åtgärda. Men jag kan inte säga att det har varit väldigt annorlunda.

Personalen har upplevt uttalandet från dig som varit stötande, vad säger du om det?

– Jag har kommenterat dem tidigare och bemött påståendena. Jag ska se till att fokusera mer på det interna arbetet nu och träffar ofta personal i olika konstellationer. Vi har ökat frekvensen med fackliga möten och andra personalträffar för att förebygga framtida missförstånd. Personal och chefer ska också ta fram en ”code of conduct” tillsammans, där det framgår vilket beteende som är acceptabelt på arbetsplatsen.

Sedan maj har ni hr-stöd från Statens servicecenter. Varför har ni inte haft en hr-funktion internt från början när myndigheten startade?

– Från början tänkte vi ha en hr-avdelning, åtminstone med en chef och en medarbetare. Vi tog också steg i den riktningen. Men efter att budgeten fastslogs i november såg vi att vi inte hade möjlighet att bygga en myndighet på 40-45 personer som vi hade tänkt från början. När det blev tydligt började vi anpassa organisationen efter de resurser vi hade. Då kom frågan upp att Statens servicecenter hade skapat en ny hr-tjänst, kopplad till en hel hr-avdelning. Vi tyckte att det kunde passa oss, och provar det nu fram till årsskiftet.

Att ni inte hade någon hr-funktion internt, hur tror du att det har påverkat situationen?

– Hr är ju mest en tjänst för arbetsgivaren. Jag hade duktiga underchefer som kunde det här från sina tidigare arbeten. Jag tror faktiskt inte att det hade någon stor betydelse för situationen som uppstått.