Arbetsmiljö

AV: Vem har ansvaret för arbetsmiljön i Borås?

Vem har ansvaret: politikerna eller tjänstemännen? Arbetsmiljöverket hotar nu med vite om inte Borås kommun tydliggör arbetsmiljöansvaret och upprättar en policy för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Publicerad

I november förra året krävde skyddsombudet i Stadshuset i Borås kommun en utredning om det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Skyddsombudet ville också att Arbetsmiljöverket skulle klargöra vem som har ansvaret för arbetsmiljön i Stadshuset: tjänstemännen eller politikerna. Denna oklarhet har vållat problem på förvaltningen.

Arbetsmiljöverket slår fast att politiker inte omfattas av arbetsmiljölagstiftningen – men när de har arbetsledande uppgifter i kommunen måste arbetsmiljölagstiftningen följas.

Detta budskap ska nu kommunen se till att få ut i organisationen.

Kommunen måste också redovisa en tydlig policy vad gäller att hantera uppgifter om kränkande särbehandling.

Fram till den 15 juni har man på sig för detta vid ett vite på 75 000 kronor.