Sju fack i Hörby bakom anmälan till Arbetsmiljöverket

2020-02-17 14:48 Tiina Demargne  
Kommunstyrelsens ordförande i Hörby - Cecilia Bladh in Zito (SD) har i medier tidigare upprepat att man inte fått in några anmälningar om kränkningar från medarbetare. Men nu kräver Arbetsmiljöverket att åtgärder görs. Foto: Johan Nilsson/TT

Skyddsombud från de tre fackförbunden Vision, Saco och SSR vänder sig nu till Arbetsmiljöverket och begär hjälp med den dåliga arbetsmiljön på kommmunledningsförvaltningen i Hörby kommun. De får stöd av ytterligare fyra fackförbund.

Vision, Saco och SSR lämnade på måndagen in en begäran till ingripande från Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a AML om föreläggande eller förbud mot Hörby kommun. De var inte nöjda med arbetsgivarens svar på deras begäran om utredning som lämnades i fredags (se nedan), om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som de anser skapar ohälsa för majoriteten av de anställda på kommunledningsförvaltningen.

De fackliga representanterna skriver nu i ett pressmeddelande:

”Arbetsgivaren menar att kommunledningsförvaltningen inte har fått signaler angående de upplevda kränkningar som tas upp i vår begäran trots att detta har lyfts av skyddsombud i samverkan (CESAM) och därmed finns dokumenterade.”

Fackförbundens skyddsombud anser att kommunen brister i rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen eftersom rutinen inte innefattar rutiner för vid kränkningen upplevd från högsta ledningen. Var ska man som utsatt vända sig då? frågar sig huvudskyddsombuden och skyddsombudet i sin begäran.

Läs mer: Undermålig utredning kan vara brott mot arbetsmiljölagen

Vidare anser de att arbetsgivaren brister i sitt svar genom:

· att arbetsgivaren har, muntligt och ej dokumenterat, informerat om att åtgärd med utredning av arbetsmiljön utifrån AFS 2015:4 ska genomföras av neutral part i form av en enkät anses ej som tillräckligt gott tillvägagångsätt

· att det i flera fall saknas konkretiserade åtgärder kring arbetsmiljön; både utifrån den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

· att åtgärderna kring arbetsmiljön ej är tidsatta

· att arbetsgivaren ej lämnat ut begärda resultat och åtgärder från medarbetarenkäter avseende åren 2016 och 2017 för att skyddsombud och huvudskyddsombud ska kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, enligt AFS 2001:1

Ytterligare fyra fackförbund stödjer, enligt pressmeddelandet, framställan mot kommunledningsförvaltningen ”då arbetsmiljön på kommunledningsförvaltningen påverkar hela kommunens organisation och mående”.

Hörby kommuns svar på skyddsombudens begäran, från den 14 februari.

20 chefer har slutat

Över 20 chefer med personalansvar har slutat i den skånska kommunen sedan hösten 2018, enligt en granskning gjord av HD/Sydsvenskan. Fem chefer har köpts ut till en sammanlagd kostnad på över 3,3 miljoner kronor, rapporterar SVT Skåne.

TT

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö