Arbetsmiljö

AV: ”Vi har skött vårt uppdrag på ett bra sätt”

Håkan Olsson.
Håkan Olsson.

CORONAVIRUS. Den här våren har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket skjutit i höjden. – Utifrån rådande läge tycker jag att vi har skött vårt uppdrag på ett bra sätt, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör.

Publicerad

För att kunna hantera den strida strömmen av coronarelaterade ärenden har myndigheten riggat en nationell tillsynsorganisation.

– Det skapar ökad enhetlighet och rättssäkerhet i de bedömningar som görs, säger Håkan Olsson.

Han tycker också att myndigheten lyckats väl med uppgiften att ge tillfälliga tillstånd för skyddsutrustning som inte är CE-märkt.

Men Arbetsmiljöverket har fått svidande kritik och har JO-anmälts av Kommunal.

– Vår bedömning i nuläget är att vi inte har gjort något fel. Vi välkomnar JO-granskningen av hur vi agerat, säger han.

Han bestrider bestämt att myndigheten skulle ha tonat ner behovet av skyddsutrustning efter att ha lyssnat på arbetsgivarna genom SKR, som Kommunal hävdar.

– Vi för dialoger med parter och organisationer för att skapa ett så brett beslutsunderlag som möjligt. Det stämmer inte att vi backat eller sänkt vår kravnivå, så arbetar inte vi. Våra beslut fattar vi själva utifrån lagstiftning och det som vi har hört från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan.

På vilket sätt beaktade ni fackförbundens synpunkt innan ni gick ut med de myndighetsgemensamma rekommendationerna?

– Jag berättar om hur vi jobbar generellt. Om vi gjort något fel nu får JO-utredningen visa.

Arbetsmiljöverket har också klandrats för att inte ge klara besked i frågan om krav på skyddsutrustning.

– Det är generellt också Folkhälsomyndigheten som bedömer smittrisknivå och tar fram rekommendationer kring vad som ska gälla när det kommer till skyddsutrustning. Vissa delar, som skydd mot smitta, finns i våra föreskrifter. Där framgår det att en viss typ av smitta kräver en viss typ av skyddsutrustning.

Har ni varit otydliga?

– Det vore konstigt om det inte går att hitta saker som går att förbättra. Vi hade säkerligen kunnat vara tydligare på vissa punkter som alla andra. Det gäller oavsett om man är myndighet, fackförbund eller arbetsgivarorganisation, säger han, och tillägger:

– Det finns sådant som vi kan förbättra i dialogen med varandra, men också när man går ut med information eller uttalar sig i frågor. Då bör man tänka till ordentligt. Vara tydlig och se till att man har på fötterna.

Håkan Olsson hoppas att det förebyggande arbetsmiljöarbetet får ett uppsving genom krisen och att arbetsgivare och arbetstagare ser styrkan i att jobba med förebyggande riskbedömningar.

– Det handlar om att titta på olika scenarier som kan uppstå. Det finns också mycket att göra för att uppmuntra till att anmäla tillbud och ta tillvara tillbudsrapporteringen. Där finns mycket lärdom att dra som arbetsgivare.

75 stopp från skyddsombud

Två tredjedelar av de skyddsombudsstopp som kommit in till Arbets­miljö­verket är från vård och omsorg, sociala tjänster.

Skydds­ombuden har enligt sjätte kapitlet, sjunde paragrafen i arbetsmiljölagen, rätt att stoppa arbetet om det finns omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa. Kommer skyddsombudet och arbetsgivaren överens ­behöver inte Arbetsmiljöverket kontaktas. Det betyder att minst 75 skyddsombudsstopp har lagts under perioden 10 februari till och med den 26 maj.

 

Västra Götaland 22

Stockholm 11

Norrbotten 7

Gävleborg 6

Dalarna 4

Kronoberg 4

Skåne 4

Total 75