Så här tycker partierna om arbetsskadeförsäkringen

2021-01-26 10:18 Calle von Scheele  

I riksdagen finns det stort stöd för att förbättra arbetsskadeförsäkringen men oenigheten är stor om hur. Det visar Arbetarskydds genomgång.

Allt färre får stöd av den offentliga arbetsskadeförsäkringen, det har Arbetarskydd skrivit flera artiklar om. En larmrapport från exempelvis fackförbundet Forena visar att endast 2 procent av de arbetsskadade beviljades livränta 2019.

För en kort tid sedan sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Arbetarskydd att försäkringen ska ses över. Den blir den tredje översynen på tio år. Tidigare har socialförsäkringsutredningen, som tillsattes av alliansregeringen, kommit med en rad förslag år 2015. Två år senare var en ny utredning klar. Den gången tillsatt av S-MP-regeringen med inriktning på en mer jämställd försäkring. Inga av de förslag som lagts fram har lett till en proposition, men det finns starka krav i riksdagen för en förbättring av arbetsskadeförsäkringen.

Riksdagens åtta partier har emellertid olika åsikter om hur det ska ske, visar den kartläggning som Arbetarskydd har gjort via en enkät till riksdagspartierna. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet efterlyser som regeringspartier en bred översyn av försäkringen. Med sig har de Vänsterpartiet.

Regeringens båda samarbetspartier Centern och Liberalerna vill genomföra socialförsäkringsutredningens förslag, som bland annat omfattade ett nytt bedömningsstöd vid Försäkringskassans prövning av arbetsskadeärenden och ett arbetsmedicinskt råd.

Centerns talesperson i dessa frågor, Solveig Zander, som lämnade sitt uppdrag vid årsskiftet, framhåller också förslaget om engångsbelopp som alternativ till livränta, medan liberalernas talesperson Bengt Eliasson är öppen för en modernisering av lagstiftningen.

Av riksdagspartierna säger endast Moderaterna att det i dag inte finns något behov av att förändra arbetsskadeförsäkringen. Partiet vill se en fortsatt förbättring av arbetsmiljön och på det sättet minska arbetsskadorna.

Kristdemokraterna har en liknande linje, visar Arbetarskydds enkät. Partiet efterlyser incitament som premierar förebyggande åtgärder i arbetsmiljön. Samtidigt lyfter de fram socialförsäkringsutredningens förslag om en samlad bedömning av samhällets kostnader för arbetsskador. Kostnaderna göms till stor del i övriga socialförsäkringssystemet, hävdar partiet.

Sverigedemokraterna efterlyser främst tydligare riktlinjer om vilka arbeten och arbetsmiljöer som kan leda till arbetsskador.

Fackförbundet Forenas larmrapport visar att över 48 000 personer skadar sig i arbetslivet varje år. En växande andel får inte det stöd som de borde ha rätt till. För femton år sedan, 2005, beviljades över 7 000 arbetsskadade livränta. År 2019 hade detta antal sjunkit till något mer än 950 personer, visar rapporten ”Försäkringen som försvann”.

En majoritet av riksdagspartierna är kritiska till det minskade antalet livräntor, enligt svaren i Arbetarskydds enkät.

− Det är problematiskt att vi har ett så lågt beviljande av livränta och att det finns skillnader mellan kvinnor och män i beviljandegraden, säger socialdemokraten Björn Pettersson i partiets svar.

Miljöpartiet kallar situationen ”djupt problematisk”. Vänsterpartiet säger att detta är ett tecken på de stora bristerna i försäkringen. 

− Den ger inte det skydd som den ska. Vi ser samma brister i hela sjukförsäkringen, säger partiets talesperson Ida Gabrielsson i Vänsterns enkätsvar.

Centerpartiet lyfter i det här sammanhanget fram de stora könsskillnaderna i bedömningen av skador. Det är något som också oroar S, MP, V, L, M och SD.

Kristdemokraterna kallar det minskade antalet livräntor ”inte bra”. I jämställdhetsfrågan uttrycker sig partiet lite annorlunda och framhåller sina förslag om förbättrade villkor inom det kvinnodominerade området vård och omsorg.

Centern kräver en genussäkrad arbetsskadeförsäkring och motionerade om detta så sent som i oktober förra året. Män får lättare ersättning vid arbetsskada än vad kvinnor får, kvinnor får sämre utredningar än män, skriver partiet i sin motion.

− Det är lättare att tydliggöra en skada om man faller från en byggnadsställning än om man har utmattningssyndrom, förklarar Solveig Zander i Centerpartiets svar på Arbetarskydds enkät.

På fackförbundet Forena har dess samhällspolitiska chef Håkan Svärdman tagit fram rapporten som blottlägger bristerna i arbetsskadeförsäkringen.  En ny bred översyn av den är inte nödvändig, understryker han. 

Istället behöver Försäkringskassans handläggning av dessa fall förändras. Nuvarande rutiner förklarar till stor del varför antalet beviljade livräntor sjunkit så kraftigt, enligt Svärdman.

– Med relativt små förändringar skulle man kunna åstadkomma en real förbättring. Problemet är att Försäkringskassan ofta avstår från prövningen av om arbetsoförmågan beror på en arbetsskada.

Prövningen bör ske innan dag 180 i rehabiliteringskedjan. Efter den dagen utbetalas sjukpenning enbart om individen inte kan ta något jobb på den normala arbetsmarknaden.

Handlar det däremot om en arbetsskada ska individen ha fortsatt sjukpenning, och om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt efter ett år få ut livränta som motsvarar inkomstförlusten vid nedsatt arbetstid eller vid byte till en tjänst med lägre lön.

– Som vanlig medborgare är det svårt att förstå sig på detta regelverk. Därför är det viktigt att Försäkringskassan genomför bedömningen på eget initiativ.

Arbetsskadeförsäkringen är ingen omställningsförsäkring, utan utgår från att den drabbade ska kunna behålla sitt arbete och inkomst, framhåller Håkan Svärdman.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö