MSB kräver dispens för stoppade masker

2018-09-06 16:00 Lena Gunnars  
Skyddsmask 90 tillverkades första gången 1994 i totalt 700 000 exemplar och har använts av totalförsvaret, som polis och räddningstjänst. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå

SÄKERHET. Polis, räddningstjänst, ambulans och försvar använder skyddsmasken som stoppats av Arbetsmiljöverket. Nu kräver MSB dispens för att klara landets krisberedskap.

Arbetsmiljöverket har i ett yttrande klargjort att Skyddsmask 90 bara får användas av Försvarsmakten. Anledningen är att den inte uppfyller kraven i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Masken saknar CE-märkning enligt EU:s regelverk. Och skyddsmasken kan inte heller märkas i efterhand eftersom den slutade tillverkas 1999.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har lämnat in en ansökan om dispens och vill att alla de berörda verksamheterna ska få fortsätta använda maskerna. MSB varnar för att Sveriges krisberedskap annars kraftigt skulle försämras.

”Skyddsmask 90 togs fram för Försvarsmakten i början av 1990-talet. Sedan 1995 har den delats ut till offentliga verksamheter inom totalförsvaret. I dag är den en grundläggande skyddsutrustning i svensk krisberedskap”, skriver MSB i dispensansökan som lämnades in till Arbetsmiljöverket i maj i år.

Enligt MSB har alla kommuner fått minst 30 masker vardera, men många har fått fler än så. Masken har också delats ut till alla länsstyrelser, till de före detta transportmyndigheterna, Kustbevakningen, Tullverket, ambulanspersonal, poliser och personal i de kommunala räddningstjänsterna.

MSB vill att Arbetsmiljöverket beviljar dispens för dem så att de kan fortsätta använda skyddsmaskerna fram till år 2025. Då beräknas de äldsta maskernas livslängd vara slut och arbetet med att ta fram nästa generations skyddsmasker vara klart.

Läs mer: ”Ett slags force majeure vid sådana här bränder”

– Vi hade ett riktigt bra möte i våras där Arbetsmiljöverket fick en förståelse för vilka utmaningar användningsförbudet leder till. Vi kom överens om att MSB ska vara ombud åt alla de berörda verksamheterna. Därefter skrev vi ihop den här dispensansökan, säger Henrik Larsson, enhetschef för avdelningen för utveckling och beredskap vid MSB.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att Arbetsmiljöverket har möjlighet att göra undantag för de berörda verksamheterna (se faktaruta).

Magnus Käck, avtalsansvarig och verksamhetsutvecklare vid Östergötlands ambulanssjukvård, väntar på beslutet.

– Eftersom det pågått diskussioner med Arbetsmiljöverket om en dispens fortsätter vi använda maskerna vid ”farligt gods- kem-situationer” så länge, säger han.

Magnus Käck konstaterar att de situationer där de ska användas, vid kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel eller läckage, är extremt ovanliga.

– Om man tittar på ambulans, räddningstjänst och polis så är det ganska många tusen nya masker som skulle behöva köpas in för dyra pengar om ingen dispens medges. Pengar som kan användas till annat.

Enligt Johan Wahrén, tidigare huvudskyddsombud vid räddningstjänsten Dala Mitt, ledde det faktum att bara Försvarsmakten får använda maskerna till en horribel situation under skogsbränderna i Dalarna i somras.

Försvaret och räddningstjänsten var på samma brand, men bara den ena yrkesgruppen fick använda masken, konstaterar han. Dala Mitt har ganska nyligen utbildat alla sina heltidsbrandmän och några av deltidsbrandmännen om hur masken ska användas, berättar han.

– När branden rasade kunde skyddsombuden inte stoppa dem som utbildats från att använda maskerna. Det fanns inga alternativ. Utrustningen vi brukar använda är bra, men är gjord för brand i byggnader. Den ger bara syre i upp till en halvtimme. Här stod brandmännen i brandrök i åtta till tolv timmar per dag under flera veckor. De här maskerna är bland de bästa i världen.

Toni Todorovski, räddningschef på räddningstjänsten Dala Mitt, är tveksam till att just skyddsmask 90 skulle lämpa sig bäst vid skogsbränder.

Men även han välkomnar ett besked från Arbetsmiljöverket om huruvida maskerna kan användas i fortsättningsvis.

– De kan vara ett bra självskydd när något sker mycket hastigt under tiden vi utför en insats, säger han.

Arbetsmiljöverket räknar med att komma med ett besked om dispensansökan under september.

– Vi har kommit långt med handläggningen, säger Linda Lindblad, jurist på Arbetsmiljöverket, i ett mejl.

CE-märkning

• CE-märkningen är oftast ett krav för att få sälja produkter som ska användas som personlig skyddsutrustning. Arbetsgivare får inte anvisa sin personal skyddsutrustning som saknar CE-märkning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning.

Men rådets direktiv 89/656/EEG medger att utrustning som bärs av räddningstjänst och ambulanssjukvårdspersonal, och utrustning som bärs av militär, polis eller andra som ska upprätthålla allmän ordning får undantas. MSB bedömer därför att det finns möjlighet för Arbetsmiljöverket att bevilja dispensansökan.

Källa: MSB.

Skyddsmask 90

• Skyddsmask 90 omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning, AFS, 1996:7.

Masken klassas som komplicerad personlig skyddsutrustning som också ska skydda mot livsfara eller mot allvarlig permanent skada.

• Försvarets materielverk undersökte hos Arbetsmiljöverket möjligheterna att få masken CE-märkt i efterhand. I ett yttrande gjorde Arbetsmiljöverket bedömningen att det inte gick att göra undantag från vad som anges i föreskrifterna. Arbetsmiljöverket bedömde att skyddsmasken inte kan CE-märkas efter att serietillverkningen upphört.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö