Hallå där Anna-Lisa Osvalder ...

2020-02-14 00:00 Elisabet Örnerborg  
Anna-Lisa Osvalder.

... professor i människa-maskinsystem vid Chalmers tekniska högskola. Du har fått närmare 3 miljoner kronor från Afa Försäkring för att ta reda på varför personlig skyddsutrustning används eller inte används inom bygg- respektive fartygsbranschen. Varför vill du forska om detta?

– Det finns väldigt mycket skyddsutrustning som människor inte vill eller kan använda i dag. Ibland använder man den inte alls, ibland använder man den fel. Det finns skyddsutrustning som är bra för det den ska skydda mot och det finns sådan som är mindre bra.

Vad har du sett i din tidigare forskning?

– Att det finns motstånd av olika slag. Det kan vara en machokultur som motverkar att personlig skyddsutrustning används. Det kan vara folk från andra kulturer med andra vanor. Det kan vara språkbarriärer och grupptryck i fel riktning. Och det kan finnas stora kunskapsluckor om dess nytta samt komfortproblem.

Läs mer: MSB avvaktar om skyddsmaskerna

Hur kan skyddsutrustning vara mindre bra?

– I byggbranschen kan det krävas hjälm, glasögon, hörselskydd och andningsskydd. Att ha på sig de fyra skydden samtidigt kan bli väldigt obekvämt. Tillverkaren har kanske inte tänkt att de olika skydden ska kombineras. De kanske inte passar ihop. Byggföretaget har kanske inte tänkt på användaraspekten alls vid inköp. Företaget kanske bara har köpt in en produkt som ska kunna passa alla. Är den personliga skyddsutrustningen för liten blir den inte använd av det skälet, är den för stor så att den ska passa alla skyddar den ibland inte optimalt.

Vad ska forskningen leda till?

– Såväl arbetsledare som arbetstagare behöver utbildas i detta. Det sker många olyckor och en hel del incidenter rapporteras inte. Tillsammans med forskarna Cecilia Österman vid Linnéuniversitet, som har erfarenhet av fartygsbranschen och Jonas Borell vid Lunds tekniska högskola, som har jobbat mycket med organisations- och säkerhetsarbete, sociala och psykologiska aspekter kommer vi att kartlägga varför skyddsutrustning används eller inte. Baserat på det kommer vi sedan att ta fram rekommendationer för hur adekvat användning av personlig skyddsutrustning kan ökas. I det här skedet ska vi inte produktutveckla utan vi ska ta fram riktlinjer för hur de olika personliga skydden ska kunna användas ihop.

Fler fick forskningspengar från Afa försäkring:

Afa Försäkring delar återkommande ut forskningsbidrag för bättre arbetsmiljö. I mitten av januari fick tretton olika projekt dela på närmare 30 miljoner kronor. Här är några:

Jenny Jakobsson, biträdande lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet, har fått 2 507 000 kronor för att studera utsattheten för hot och våld bland undersköterskor och sjuksköterskor och vilket organisatoriskt stöd som behövs.

Veikko Pelto-Piri, medicine doktor i Region Örebro län, har fått 3 666 000 kronor för att se hur ett brittiskt arbetssätt för att reducera hot och våld inom psykiatrin skulle kunna fungera i Sverige.

Linda Schenk, docent i toxikologisk riskhantering vid Karolinska Institutet, har fått 3 822 000 kronor för att kartlägga de kemiska riskerna med olika rengöringsmedel. Hon ska analysera kemiska olyckor, arbetsskador och säkerhetsdatablad.

Ing-Marie Andersson, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Dalarna, har fått 2 983 000 kronor för att utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hästnäringen.

Källa: Afa Försäkring.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö