Övriga Nyheter

Medarbetarnas engagemang får aktien att stiga

– När man börjar köpa aktier utifrån den här medarbetarinformationen kommer det innebära att de här frågorna prioriteras. Det kommer leda till att miljoner människor får en bättre arbetsmiljö och en bättre dag på jobbet, säger analytikern och företagaren Mårten Westberg. Foto: Elsa Frizell
Så steg Mårten Westbergs aktier jämfört med index, under tre år, från 2015 till 2018. Grafik: TT

Ett ökat engagemang bland medarbetarna får aktien att stiga. Mårten Westberg har framgångsrikt satsat på aktier i företag där medarbetarundersökningarna har en uppåtgående trend. Som sämst har aktien gått upp 50 procent på två år.

Publicerad

Genom att analysera medarbetarundersökningarna kunde Mårten Westberg förutsäga att aktien på sexton börsföretag skulle gå upp. Det här var för sju år sedan och sedan dess har han förfinat sin modell och har aldrig köpt en aktie som förlorat i värde.

På två år har investeringen som bäst gått upp 78 procent och som sämst 50 procent upp. Med hårda siffror visar han att personalens ­mående och engagemang har verklig betydelse för hur företaget går. Ändå har han svårt att få gehör.

– Då, för sju år sedan, var det ingen som trodde på mig, och fortfarande är det många som är skeptiska och avfärdar detta som flummigt. Man har ­under så lång tid sagt att börsen styrs av någon slags kollektiv psykologi, och det stämmer, men bara på kort sikt. På lång sikt styrs börsen av det underliggande värdet. Analytiker kollar gärna produktutveckling, kundflöden, ­effektivisering och så vidare, men alla dessa processer drivs av personalens engagemang. Därför är ­engagemanget viktigast för aktiens utveckling, ­säger Mårten Westberg som i dag ­driver företaget European Institute of Behavioral Analysis.

Han har en bakgrund som analytiker på företaget Netsurvey som gör medarbetarundersökningar.

Det var när Mårten Westberg jobbade på Trygg-Hansa i början av 90-talet som intresset för medarbetarundersökningar väcktes. Han tyckte att den undersökning han själv fick fylla i var så dålig att han kontaktade undersökningsföretaget för att föreslå förbättringar. Därefter följde många år där han jobbade med att utveckla med­arbetarundersökningar, bland annat på Netsurvey, vilket gav tillgång till att arbeta med stora mängder data från många olika företag.

– Jag hade en analytisk julafton ­under många år och lyckades till slut få fram en modell för att se samband mellan medarbetarundersökningar och aktiekurs. Företag som hade ett medarbetarindex på personalens ­engagemang som gick upp, där gick också aktiekursen upp, även om det tog över ett år innan det skedde. Efter Netsurvey följde jag 20 börs­noterade företag under tio år och ­kunde visa att modellen håller.

Men har inte börsen generellt gått upp under denna tidsperiod?

– Jo, men aktiekursen för dessa företag steg betydligt mer jämfört med börsens medel. Det är ungefär 2,5 gånger bättre att köpa aktier i ett företag där engagemanget stiger än där det inte gör det.

Hur räknar du ut personalens engage­mangs­index?

– Genom att samköra all data från medarbetarundersökningen får jag fram vilka faktorer som har störst smittofaktor. Det är de frågor som gör störst skillnad för företagen. Jag har valt att kalla det engagemang, de ­frågor kopplat till medarbetarna som ger störst hävstänger för företagen.

Ofta ger de psykosociala faktorerna stor effekt, enligt Mårten Westbergs modell. De står för 70 procent av förklaringsvärdet till ett ökat engagemang. Det kan handla om frågor som relation till närmaste chef, relation till kolleger och mandat att självständigt få lösa saker man har ansvar för.  Men vilka frågor som är viktigast är olika från företag till företag.

– I ett vanligt linjestyrt företag har den närmaste chefens kommunikation till medarbetaren stor betydelse. I ett projektstyrt it-bolag har denna fråga inte alls samma vikt. Där har det ofta visat sig att ledningens visioner är mycket viktigare. Det intressanta är att jämföra företagets index med sig själv över tid.

Läs hela artikeln på Personal & Ledarskap

Lotta Dinkelspiel, Affärs­världen: Intressant aspekt av företagsvärdering