Måste jag lämna info från enkät till skyddsombudet?

2019-02-08 00:00  

EXPERTFRÅGA. Ett huvudskyddsombud har begärt kopia på vår medarbetarenkät, med hänvisning till att han vill se vad medarbetarna svarat på de psykosociala frågorna. Jag arbetar på en hr-avdelning. Måste jag lämna ut informationen till skyddsombudet?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska företagen:

– Du ska inte lämna ut enskilda svar. Syftet med en enkät är att alla som svarar ska våga vara ärliga och känna sig trygga med att svaren hanteras korrekt. Organisationen ska fånga upp vad som är bra och vilka förbättringsområden arbetsgivaren ska fokusera på. Genom att använda samma enkät är det lätt att jämföra med tidigare och kommande undersökningar. När svaren är sammanställda ska skyddsombud och alla medarbetarna få ta del av enkäten. Det är bra om skyddsombudet kan vara behjälpligt i arbetet med en handlingsplan och med att uppmuntra alla till att fylla i enkäten.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Skyddsombuden har enligt lag rätt till den information som de behöver för att kunna medverka till en bra arbetsmiljö. I detta fall har de rätt att ta del av en sammanfattning av resultatet av medarbetarenkäten. De har inte rätt att ta del av varje enskilt resultat. Om skyddsombudet inte godtar detta svar, kan skyddsombudet anse sig ha blivit hindrad och frågan kan i sista hand prövas av Arbetsdomstolen.

Glenn Bergenstoff, Arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Skyddsombudet har rätt att ta del av resultat av undersökningarna. Men det borde sedan tidigare finnas en samarbetsform för detta.

– Kanske har ni inte fått till alla rutiner ännu? Oavsett så tycker jag att du till­sammans med din ansvarige chef ska prata om detta. Tanken är ju också att ni tillsammans med skyddsombuden ska samverka och upprätta eventuella handlingsplaner.

– Skyddsombud är arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor, men om du känner dig osäker på vad som gäller så kan du titta i arbetsmiljölagen kapitlen 6 och 3.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö