Övriga Nyheter

Google pekar ut tio drag hos den perfekta chefen

Målet med Googles studie har varit att klura ut vad som utmärker den perfekta chefen. Foto: Robert Daly / TT, Jeff Blackler / REX / TT

Hur är en bra chef? Enligt Google betyder teknisk skicklighet mindre än man kan tro. Emotionell intelligens är viktigare.

Publicerad

Under drygt ett decennium har Google utfört forskning under kodnamnet Project Oxygen. Målet är att klura ut vad som utmärker den perfekta chefen för att kunna träna sina ledare i dessa beteenden, skriver Business Insider i en artikel.

Tidningen har listat de tio egenskaper Google ser som viktigast för att chefer ska inspirera medarbetare att nå sin fulla potential, stanna kvar och bidra till företagets framgång:

En bra chef coachar

Istället för att själv lösa problem som uppstår används problem som ett tillfälle att utbilda. Bra chefer guidar sina team och delar med sig av insikter. Teamen får då värdefull erfarenhet och utvecklas.

Mikrostyr inte

Bra ledare ger anställa den frihet de behöver för att utforska sina idéer, ta kalkylerade risker och även misslyckas. De tillåter också flexibelt schema och flexibel arbetsplats.

Skapar en inkluderande miljö

I en psykologiskt tillåtande miljö vågar medarbetare ta risker. De känner en trygghet i att ingen kommer att straffa dem eller göra dem generade om misstag erkänns. De vågar ställa frågor eller lägga fram en ny idé. Bra ledare bygger denna tillit.

Är resultatinriktad

De bästa ledarna är mer än stjärnspelare. De får även sina teammedlemmar att prestera bättre. Det gör de genom att kavla upp ärmarna och hjälpa till, och det motiverar ett team.

Kommunicerar bra

De bästa cheferna är bra lyssnare. Det hjälper dem att visa empati och bättre förstå sitt team. Kunskap är makt, och därför delar de information så att medarbetare förstår varför något ska göras, inte bara att det ska göras.

Stöttar karriärutveckling

Bra chefer uppmuntrar anställda genom ärligt beröm, men ger även konstruktiv feedback. De hjälper också medarbetare att nå personliga karriärmål. Detta motiverar teamen att ge tillbaka.

Har en tydlig vision och strategi

Bra chefer vet exakt vart teamet är på väg, och vad som krävs för att komma dit. Genom bra kommunikation hjälper de teamet att hålla rätt kurs. De ser också till att alla förstår sin roll i en strategi.

Har goda kunskaper

Bra ledare förstår sina medarbetares jobb och utmaningar. Vid byte till en annan avdelning tar chefen sig tid att förstå hur saker görs innan drastiska förändringar införs.

Samarbetar

Dåliga ledare ser sitt team som en silo och kan sabotera för andra team inom samma företag. Bra chefer ser till helheten och uppmuntrar anställda att jobba för företagets bästa. 

Är bestämda

Bra ledare är inte impulsiva, de är bestämda. När de fått fakta och övervägt teamets perspektiv tar de saken vidare − även om det innebär beslut som inte alla håller med om.

Artikeln har tidigare publicerats på Ingenjörskarriär.