Hur mycket ska inspektörerna informera?

2020-01-17 00:00  

EXPERTFRÅGA. Jag är arbetsgivare på ett mindre företag och nyligen var Arbetsmiljöverket på besök. Jag upplever att det har blivit svårare att följa reglerna och föreskrifterna och göra rätt. Tidigare fick vi mer information och stöd från verkets inspektörer. Nu är det bara kontroll som gäller. Hur mycket ska de informera och hur mycket ska de kontrollera egentligen?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Grunden vid inspektion är såklart att Arbetsmiljöverket har i uppdrag att kontrollera arbetsmiljön och att företagen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vad Arbetsmiljöverket ska göra och redovisa styrs från regeringen i ett så kal­lat regleringsbrev och en förordning. Där står att myndigheten ska verka för en god arbetsmiljö och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, men också att regelverket följs och att de ska redovisa antal besök, förelägganden, förbud, åtals­anmälningar samt sanktionsavgifter.

– Jag skulle dock önska att det fanns en ännu tydligare och mer frekvent dialog mellan företagen och inspektörerna i syfte att minska riskerna för ohälsa och olycksfall.

Läs mer: Experterna ser ett tuffare klimat på arbetsplatserna

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Många mindre företag kan ha lite svårt att få ihop det. Försök dela upp det och ta ett steg i taget, så får du en systematik i det. Om du har ett skyddsombud i din verksamhet, så sätt er ner tillsammans och gör upp en plan.

– Arbetsmiljöverket är i grunden en politiskt styrd verksamhet som får sitt uppdrag av regering och riksdag. Regeringen ger myndigheten uppdrag i form av regleringsbrev. I dessa står det vilket uppdrag eller vilka fokusområden Arbetsmiljöverket ska ha.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Arbetsmiljöverkets uppgift är att kontrollera att arbetsmiljö­lagen följs. Företagshälsovården tolkar och förklarar reglerna. Verket har endast cirka 250 inspektörer som ska kontrollera att arbetsmiljölagen följs för cirka 4,5 miljoner arbetstagare. Verket har också många andra uppgifter, som att ta fram kvalificerad information där små och medelstora företags behov särskilt ska beaktas.

– Arbetsmiljöverket är en ganska ”snäll” myndighet ur ett arbetsgivarperspektiv. Inspektörerna föreslår åtgärder först i inspektionsmeddelanden, sedan i underrättelser om föreläggande eller förbud, innan det slutligen går till ett formellt beslut med vite, som arbetsgivaren måste följa. Fördelningen mellan kontroll och information är något som regeringen kan påverka.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö