Här är fackets kravlista inför ministermötet

2019-03-04 11:07 Tiina Demargne  
Inbjuden. Byggnads ordförande Johan Lindholm. Foto: TT-Bild

Tolv personer har hittills i år omkommit på jobbet. På måndag eftermiddag möts parter från de de mest olyckdrabbade branscherna och experter från Arbetsmiljöverket, efter kallelse från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S. Byggnads har med sig en kravlista.

Som Arbetarskydd tidigare rapporterat har den nedåtgående kurvan för antalet döda i arbetet stannat av, trots regeringens nollvision mot dödsolyckor. Totalt dog 58 människor på jobbet under 2018.

Enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik har tolv personer hittills i år omkommit på arbetarplatser. Under januari dog nio arbetstagare.

– Utvecklingen måste vändas, det måste till åtgärder och jag ska se till att de genomförs, sa Ylva Johansson till Arbetarskydd, i början av februari  och hänvisade till dagens möte med inbjudna parter och experter.

Byggnads som verkar inom en av de mest olycksdrabbade branscherna, med tio dödsfall under 2018, kommer till mötet med en egen kravlista med sex punkter som lyder:

 • Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott. Den gällande lagstiftningen rörande arbetsmiljöbrott är otillräcklig. Åklagare väcker ej åtal då ansvarsfrågan ofta inte kan utredas straffrättsligt. Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador inte straffas är oacceptabelt.
   
 • Straffsanktioner när skyddsombud utestängs. Om skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen enligt arbetsmiljölagen 6 kap ska Arbetsmiljöverket kunna utdöma sanktionsavgift. Rätten till eventuellt skadestånd till den fackliga organisationen ska kvarstå.
   
 • Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U). För att bli skyddsombud utbildar man sig i 12 dagars men för Bas-U krävs endast en dag. Det måste förbättras. Arbetsmiljölagen och föreskrifter behöver också förändras så att Bas-U är skyldig att samverka med utsedda skyddsombud.
   
 • Släpp in regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna. RSO förhindras idag att kontrollera många arbetsplatser. Det behövs ökad tillträdesrätt för RSO i små och medelstora företag som saknar skyddskommitté. LO överlämnade krav om detta till arbetsmarknadsministern redan 2015 men ännu har inget hänt.
   
 • Fler inspektioner på byggarbetsplatser. På många byggen är farorna och bristerna fullkomligt uppenbara. Regeringen måste prioritera resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan genomföra fler arbetsplatsinspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig. 
   
 • Nuvarande lagar och föreskrifter måste efterlevas. Efterlevnaden av dagens regler är inte tillräcklig och måste skärpas. Regeringen behöver ge Arbetsmiljöverket uppdrag att samla arbetsmarknadens parter för att ta fram åtgärder så att det systematiska arbetsmiljöarbetet börjar fungera här och nu. 

- Arbetare dör på jobbet men ingen döms - det är rent ut sagt en skam för vårt land. Inte ett enda av dödsfallen har varit oundvikligt men ändå händer det allt oftare att en arbetare åker till jobbet och aldrig kommer hem igen. Det är uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att vi ska få till en förändring, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, i ett pressmeddelande.

Representerade på mötet

Arbetsmiljöverket
Byggnads
Gröna Arbetsgivare
GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch
IF Metall
Industriarbetsgivarna
Kommunal
Svenskt näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Trafikverket
Transportföretagen
Transportstyrelsen
Svenska Transportarbetareförbundet
Seko
LO

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö