1 100 människor dör av asbest i Sverige varje år

2018-08-28 14:45 Jonna Söderqvist  

Fem gånger fler människor dör i lungcancer i Sverige, på grund av asbest på jobbet, än vad tidigare forskning visat. Arbetarskydd har granskat nya siffror som internationell forskning tagit fram.

Asbestdöden på jobbet är flerfaldigt större i Sverige än vad forskning hittills visat. Nya beräkningar visar att över 1 100 människor dog i asbestrelaterad cancer som orsakats av arbetet år 2016. Bara 173 av dödsfallen orsakades av mesoteliom, som är den cancersjukdom man tidigare kopplat till asbest.

– Siffrorna är högre än de man tidigare uppskattat och framförallt antalet lungcancerfall, säger Maria Albin, professor och överläkare vid Institutet för miljömedicin vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Hittills har man i Sverige uppskattat att det går ett lungcancerfall på ett mesoteliomfall. Enligt den nya beräkningen går det 5,2 lungcancerfall på ett mesoteliomfall. Det innebär att cirka 900 dog i lungcancer på grund av asbest på jobbet. Det visar ny forskning från internationella arbetsmiljökommissionen ICOH.

– Om det finns mesoteliom, finns det asbest. Och då finns det också sex, sju eller ända upp till 10 gånger mer lungcancer, säger Jukka Takala, en av forskarna bakom rapporten och ordförande för internationella arbetsmiljökommissionen ICOH.

Läs mer: Asbestforskare kräver 100 gånger lägre gränsvärden

En rökare som utsätts för asbest löper betydligt större risk att insjukna i lungcancer än en icke-rökare.

– Hittills har lungcancer nästan inte alls tagits med i beräkningen av asbestrelaterad cancer. Tobaksrökning har dolt asbestfrågan, säger Jukka Takala.

Peter Westerholm, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, välkomnar forskningen. Beräkningen av hur många som dör också i andra former av cancer än mesoteliom visar på vidden av asbestproblemet.

Läs mer: Arbetsmiljöverket: Sänkt gränsvärde en möjlighet

– Det är allvarligt nog. Asbestproblemet blir inte löst genom att ha ett nyckelhålsperspektiv och bara genom att titta på mesoteliom, konstaterar han.

Forskningen visar också att det kan finnas ett samband mellan till exempel asbest och cancer i äggstockarna, struphuvudet och magen, men sambanden är ännu inte vetenskapligt bevisade av Internationella byrån för cancerforskning IARC. I Sverige beräknas till exempel 63 människor ha dött år 2016 i äggstockscancer och 10 i struphuvudscancer som uppkommit på grund av asbest i arbete.

– Forskning kan ge signaler om att det finns cancerformer som man behöver fortsätta följa framöver. Det är viktigt att veta att lungcancer och mesoteliom kanske inte representerar den totala förekomsten av asbestorsakad cancer. Notan kan i slutändan vara större än så, säger Peter Westerholm.

Läs mer: Fler dör av asbest än i jobbolyckor

Forskningsrapporten, som är den mest omfattande studien hittills, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health.

Ny forskning har gjort det lättare att visa sambandet mellan asbestexponering och olika cancerrelaterade sjukdomar som kombinerats med färsk statistik. Som resultat av den nya forskningen har också antalet människor som årligen dör i asbestrelaterade sjukdomar globalt höjts från 100 000, siffran som bland andra Världshälsoorganisationen WHO tidigare använt sig av, till 233 000 människor. 

Jukka Takala tror att de nya beräkningarna är i underkant, och att forskningen i framtiden kommer att kunna visa på ännu högre dödssiffror.

– Ju mer man forskar, desto mera hittar man, säger Jukka Takala.

1157 dog 2016: Lungcancer vanligast

Uppskattat antal personer som dog i asbetsrelaterade sjukdomar i Sverige 2016.

Mesoteliom: 173

Lungcancer: 898

Äggstockscancer: 63

Struphuvudscancer: 10

Asbestos ("asbestlunga"): 13

Totalt: 1157

Källa: Rapporten Global Asbestos Disaster 2018

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö