Arbetsskador

Tandskada på friskvårdstimme var inte arbetsskada

En skatterevisor skadade en tand när han spelade ishockey under friskvårdstimmen. Försäkringskassan nekade honom ersättning för arbetsskada. Högsta förvaltningsdomstolen har nu efter prövning kommit fram till detsamma.

Publicerad

Som Arbetarskydd tidigare berättat spelade skatterevisor ishockey på sin friskvårdstimma den 2 februari 2016. Han fick en hockeyklubba i ansiktet, slog ut en tand och skadade läppen. Han ansökte om ersättning från arbetsskadeförsäkringen men fick avslag.

Det tidigare allmänna ombudet för socialförsäkringen, Emma Rönström, överklagade Försäkringskassans beslut.

Förvaltningsrätten i Växjö och senare även Kammarrätten i Jönköping ansåg inte heller att skatterevisorn hade rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Det allmänna ombudet gav sig inte och överklagade igen - till Högsta förvaltningsdomstolen. Ärendet fick prövningstillstånd, vilket är ovanligt.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar endast cirka 2 procent av de ärenden som överklagas dit.

Domstolen konstaterar nu att även en olycka som inträffar utanför olycksplatsen kan betraktas som olycksfall i arbetet. "...men då krävs det att 'arbetstagaren vid olyckstillfället var stadd i arbetsgivarens ärende' eller i vart fall utförde något i arbetsgivarens intresse."

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i domen att olycksfallet visserligen inträffade i samband med en friskvårdsaktivitet på betalt arbetstid. Deltagandet var dock frivilligt och utan arbetsgivarens inblandning.

"Den enskildes anställning ställde dessutom inga särskilda krav på god fysik för att han skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening saknades det samband mellan olyckan och arbetet som är en förutsättning för att skadan ska anses ha uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet."