Arbetsskador

Rustar för ny chans i byggsektorn

Dennis Ingemansson, till höger, har kommit tillbaka till byggbranschen tack vare Ola Nässlander på Galaxen Bygg, längst till vänster, och arbetsgivaren Joakim Myrén. ”Det är här jag trivs bäst”, säger Dennis Ingemansson. Foto: Siv Öberg
Per Kågström. Foto: Galaxen Bygg AB

Samarbete. Varje år får runt 500 personer chansen att komma tillbaka till arbetslivet genom en anpassad anställning i Galaxen Bygg AB. Med rehabilitering och utbildning hjälps anställda som fått arbetsskador i byggsektorn.

Publicerad

År 1986 startades Galaxen Bygg AB – byggbranschens företag för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatsförlagd rehabilitering. Tidigare hade staten, via Arbetsmarknadsstyrelsen, stått för kostnaderna för rehabilitering, men på 80-talet ansåg man att parterna måste ta ett större ansvar.

Företaget är ickevinstdrivande och ägs gemensamt av bransch- och arbetsgivar­organisationen Byggföretagen, byggbolagen Bravida, JM, NCC, Peab och Skanska samt Måleriföretagen i Sverige. Det finns även ett samarbetsavtal med Glasbranschföreningen. Målet är ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Verksamheten finansieras till två tredje­delar av kunderna, resterande tredjedel genom bidrag från arbetsmarknadens parter.

– Vi har 23 regionala samverkansgrupper med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt arbetsgivar- och arbetstagarparter inom byggsektorn. Grupperna har möte fyra gånger per år för att fånga upp dem som är berättigade till stöd, berättar Per Kågström, vd på Galaxen Bygg.

Han tillägger:

– De fackliga organisationerna är väldigt ­viktiga. Genom dem får vi reda på vilka anställda som har problem och behöver hjälp.

Galaxen Bygg har 70 personer anställda fördelade på 25 kontor över hela landet. Varje år tar de emot 950 personer. Av dem får 500 anpassade anställningar. Övriga går successivt vidare till studier eller pension. Totalt är närmare 1 800 personer inskrivna i verksamheten. Av dem är det 10 procent som efter en tid kan komma tillbaka till ett ordinarie arbete utan lönestöd.

Arbetsförmedlingen stöttar företagen med ett lönebidrag för anpassning till Galaxen-anställningarna. Målet är att personen ska komma tillbaka till en reguljär anställning utan lönestöd eller få omskolning till ett annat yrke. I synnerhet om man är ung och har många år kvar i arbetslivet.

Varför vänder de sig inte direkt till Arbetsförmedlingen?

– Många av de arbetssökande som kommer till Galaxen Bygg anmäls av Arbetsförmedlingen tack vare vår överenskommelse om samverkan. Vi har större möjligheter att jobba aktivt med rehabiliteringen. Dessutom har vi mer specialkompetens inom byggbranschen, framhåller Per Kågström.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Ola Nässlander har tidigare arbetat inom byggsektorn. Sedan nio år arbetar han som handläggare på Galaxen Bygg AB i Göteborg. De har för närvarande 150 rehab-ärenden.

– Först gör vi en kartläggning genom intervjuer. Vi tar reda på vad individen kan och vill, och om hon eller han har några egna idéer, förklarar Ola Nässlander

Sedan börjar letandet efter ett nytt jobb. De rätta jobben finns inte alltid på Arbetsförmedlingens jobbsajt Platsbanken. Det är oftast genom kontakter som de bästa lösningarna hittas, påpekar Ola Nässlander. Han har ett brett kontaktnät, men uppger att det lika gärna kan vara den arbetssökande själv som hittar det nya jobbet. Ola Nässlander tillägger att det är vanligt med förslitningsskador inom byggbranschen. Ryggen är den del av kroppen som flest får problem med beroende på att de jobbat för hårt under en längre tid.

Ola Nässlander berättar att en bygg­arbetare som fått en skada i stället kanske kan bli arbets­ledare eller omplacerad till förråds­arbete, jobba på en bygghandel eller bli fastig­hets­skötare åt ett bostadsbolag. Ibland kan den som behöver en anpassad anställning jobba kvar inom samma bransch. Målare som fått problem med skador i nacke och axlar kan exempelvis bli handledare åt lärlingar eller få jobba som servicemålare med lättare arbetsuppgifter.

– De vanligaste yrkeskategorierna vi hjälper är snickare, målare, elektriker och betong­arbetare, men vi hjälper även tjänstemän inom byggsektorn. För dem är psykisk funktionsnedsättning och utmattningssyndrom de vanlig­aste problemen, berättar Ola Nässlander.

Men det är bara 5–10 procent av de inskrivna på Galaxen som är tjänstemän. En anledning är att det är enklare att anställa byggnadsarbetare genom Galaxen, eftersom det finns ett tillägg i kollektivavtalet som är anpassat för dem, enligt Ola Nässlander.

Galaxen Bygg skapar även möjligheter till ett arbetsliv inom byggbranschen för nyanlända och långtidsarbetslösa. Det finansieras av branschens parter. Genom att matcha kompetensen hos nyanlända och långtidsarbetslösa till de behov som finns hos olika arbetsgivare kan fler få arbete. Ola Nässlander påpekar att det också handlar om att se till att de här personerna anställs inom byggbranschen på företag med kollektivavtal och schysta villkor.

– Vi ser till att nyanlända och långtidsarbetslösa med kompetens inom bygg får snabbare arbete i byggbranschen. Men vi arbetar också för att nå ut och stödja arbetssökande utan kompetens inom bygg, och skapar förutsättningar för att de ska kunna utbilda sig och få ett yrkesbevis, säger Ola Nässlander.

Denna verksamhet startade 2018. Först i de stora städerna, men från 2019 har det utökats till övriga delar av landet.

Att få en Galaxen-anställning kan ta ett par månader. Heltidsanställningar finns och den kollektivavtalade lönen gäller. Galaxen sam­arbetar bara med företag med kollektivavtal. Arbetsförmedlingen betalar ut en lönesubvention direkt till arbetsgivaren för att kompensera för eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Företagen betalar en avgift på 2 500 kronor i månaden för att täcka kostnaderna för de besök som handläggarna gör ute på arbetsplatserna. I övrigt betalar företagen inga fler avgifter.

I Ola Nässlanders arbete som handläggare ingår att besöka de företag som har Galaxen­anställda. Han gör fyra till fem företagsbesök per dag för att ta reda på hur det går för dem – om arbetsmomenten är rätt anpassade och om den anställde och arbetsgivaren är nöjda. I Ola Nässlanders jobb ingår även att besöka byggprogrammen och informera elever om arbets­miljö och risker för arbetsskador i förebyggande syfte. I en tre timmar lång presentation går han igenom ergonomi och säkerhet.

– Men vi pratar också om att det är viktigt att man har rätt attityder mot varandra på jobbet så att det blir en god stämning. Den psykiska hälsan är lika viktig som den fysiska. Och man måste sköta sin hälsa på fritiden. Äta nyttigt, motionera och sova ordentligt, säger Ola Nässlander.

Dessutom åker han ibland ut på föreläs­ningar till olika företag.

– Galaxen Bygg bedriver inga reklamkampanjer, men vi försöker synas så mycket som möjligt, fortsätter han.

Ola Nässlander är nöjd med sitt jobb.

– Vi möts av mycket tacksamhet i vårt arbete. Både från anställda och från företag. Det känns väldigt bra.

Parter i samverkan

23 regionala sam­verkansgrupper träffas regelbundet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att fånga upp dem som behöver stöd och följa upp verksamhetens resultat.

Medverkande arbetsgivar­organisationer: Byggföretagen, Installatörsföretagen, ME Maskinentreprenörerna, Plåt- och Ventföretagen, Måleriföretagen och Glasbranschföreningen.

Medverkande fackliga organisa­tioner: Byggnads, Målareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet och Seko.

Källa: Galaxen Bygg.