Arbetsskador

Kammarrätten: Diskbråcket är arbetsskada

Mannens låga ålder vid insjuknanadet talar, enligt Kammarrätten, emot att ryggbesvären orsakats av degenerativa förändringar som förslitning eller nedbrytning Foto: TT-Bild

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom: Den 45-åriga mannens ryggbesvär är en arbetsskada.

Publicerad

Mannen som varit bland annat lagerarbetare och däckmontör, fick diskbråck i 28-årsåldern. Han hade under flera år utfört tunga eller mycket tunga lyft, i kombination med rotation. Arbetet skedde också ofta med tidspress och under långa arbetspass.

Försäkringskassan nekade mannen livränta. Med hjälp av LO-TCO Rättsskydd vände han sig då till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Mannen gav sig inte utan vände sig till nästa instans.

Kammarrätten i Sundsvall dömer nu till mannens fördel, delvis på grund av att han var så ung när han fick diskbråck. Han har fått flera diskbråck och det finns inga ärftliga faktorer.

Rätten har kommit fram till att övervägande skäl talar för ett samband mellan ryggbesvären och den skadliga inverkan han utsatts för i sina arbeten. Besvären utgör därför en arbetsskada. Nu blir det Försäkringskassan som i första hand ska ta ställning till om övriga förutsättningar för livränta är uppfyllda.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen senast den 20 februari.