Arbetsskadeförsäkringar

Förhandlingar pågår om villkor för covid-19 som arbetsskada

CORONAVIRUS. I nästa vecka fortsätter förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om villkoren i arbetsskadeförsäkringen för de som blir smittade av coronaviruset på jobbet. Målet är en lösning innan semestrarna inleds.

Publicerad

– Vi har precis inlett förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Vår ambition är att komma överens så att TFA (red anm: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) ska ge ett fullständigt skydd för de tjänstemän som insjuknar i covid-19 när de har en förhöjd risk för smitta i sitt arbete, förklarar Helena Hedlund, förhandlingschef på Ledarna, i ett mejl till Arbetarskydd.

Hon leder PTK:s förhandlingar på området och det sker i en samförhandling med LO.

För en månad sedan fördes covid-19 upp bland de smittsamma sjukdomar som kan vara arbetsskada i Förordning om arbetsskadeskydd och statligt personskydd (1977:284). Förändringen gäller dessutom retroaktivt för all coronasmitta.

Det innebär att den som smittas i arbetet kan få sjukdomen klassad som arbetsskada. Problemet är att symptomen måste kvarstå i 180 dagar eller mer för att de som har arbetsskadeförsäkring hos AFA ska kunna få sjukdomen bedömd som arbetsskada. Av arbetstagarna har 9 av 10 sådan försäkring hos AFA genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA.

I förhandlingarna om ett bättre skydd för de som insjuknar i covid-19 ser PTK och LO två möjliga lösningar på 180-dagarsproblemet. Antingen ska den som insjuknat ersättas på samma sätt som vid arbetsolycka eller också ska coronasmitta inte omfattas av kravet att sjukdomen ska kvarstå i minst 180 dagar.

– Eftersom vi ännu inte kommit så långt i förhandlingarna är det för tidigt att säga något om resultatet och vilken typ av lösning vi i så fall kan hitta, förklarar Helena Hedlund.

PTK och LO vill också se en bevislättnad när det gäller sambandet mellan sjukdomen och exponeringen för smittan i jobbet, för de som har haft nära kontakt med coronasmittade i arbetet.

Förhandlingar i samma frågar pågår också mellan arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de fackliga motparterna. Facket representeras av Offentliganställdas förhandlingsråd på tjänstemannasida och LO-förbundet Kommunal med flera.