Företag oaktsamt när museianställd föll i grop

2019-03-21 09:58 Karin Nilsson  
Den museianställda från Nordiska museet föll ned i rörgraven som var 1,5 meter djup. Foto: Polisen

Det var delvis den museianställdes eget fel när hon föll i en grop på jobbet. Det ansåg tingsrätten. Svea Hovrätt håller inte med.

Den 22 november 2017 föll en arbetstagare från stiftelsen Nordiska museet ned i en rörgrav som var 1,5 meter djup. Den anställda bröt underarmen och var sjukskriven i sex veckor. Olyckan hände vid en arbetsplats gemensam för flera verksamheter. R.M Öhmans Bygg och Fastighets AB utförde byggnadsarbete i ett bergrum vid Rosendalsvägen i Stockholm.

Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin ansåg att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas och ansåg att bolaget skulle betala 50 000 kronor i företagsbot.


Bolaget höll inte med. Bolaget ansåg att det gjort allt vad som kunnat krävas och påpekade att gropen normalt var täckt med plywoodskivor. Dessa var tillfälligt borta eftersom arbete skulle utföras i rörgraven. Bolaget sa att det var den museianställde som själv orsakade fallet ned i rörgraven.

Stockholms tingsrätten resonerade på liknande sätt. Rätten ansåg att bolaget gjort vad som skäligen kunnat krävas för att hindra någon att ta sig in genom den låsta dörren och falla ned i den för tillfället inte övertäckta gropen innanför dörren. Den museianställda medverkade själv till olyckan genom att ta sig in i bergrummen trots att detta uppenbarligen varit olämpligt.

Men rättens ordförande och en av nämndemännen var skiljaktiga. De ansåg att bolaget kunnat göra mer.

Nu ändrar Svea Hovrätt tingsrättens dom.

Hovrätten påpekar att rörgraven var förhållandevis djup och dessutom fanns precis innanför en dörr. Det gick alltså inte att se gropen från utsidan. Risken för en olycka var därför stor. Under sådana förhållanden måste det ställas särskilda aktsamhetskrav på den som är ansvarig för miljön, resonerar hovrätten. Med enkla åtgärder som en skylt eller en vakt utanför dörren skulle bolaget ha kunnat minska risken för en fallolycka. Underlåtenheten att vidta sådana åtgärder gör att hovrätten anser att ansvarig person hos bolaget av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och därmed gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.

Hovrätten upphäver tingsrättens dom och kräver att bolaget ska betala 50 000 kronor i företagsbot. Bolaget får också stå för sina egna rättegångskostnader.

Domen kan överklagas senast den 10 april 2019.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö