Rätten: Museianställds fall var delvis eget fel

2018-11-20 11:37 Karin Nilsson  

En arbetstagare från Nordiska muséet föll ned i en rörgrav som var 1,5 meter djup. Den museianställda har själv medverkat till olyckan men företaget har inte heller gjort allt som var möjligt för att förhindra det inträffade, anser en oenig tingsrätt.

Olyckan inträffade den 22 november 2017 vid en arbetsplats som var gemensam för flera verksamheter. R.M Öhmans Bygg och Fastighets AB utförde byggnadsarbete i ett bergrum vid Rosendalsvägen i Stockholm.

Arbetstagaren bröt underarmen och var sjukskriven i sex veckor.

Åklagare Helena Eckerrot Flodin krävde att bolaget skulle betala 50 000 kronor i företagsbot. Hon ansåg att bolaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och att den museianställdas skada hade orsakats av oaktsamhet.

Bolaget har bestritt yrkandet och hävdat att bolaget gjort allt vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga att någon skulle skadas och att man inte varit oaktsam. Normalt var gropen täckt med plywoodskivor men dessa var tillfälligt borta eftersom arbete skulle utföras i rörgraven. Bolaget har sagt att det var den museianställde som själv orsakade fallet ned i rörgraven.

Tingsrätten i Stockholm påpekar att Nordiska muséet, enligt uppgift har deltagit i byggmöten. På dessa angavs det när man inte hade tillträde till bergrummen. Det är dock Statens Fastighetsverk som beställt arbetet som hade skyldigheten att hålla sin hyresgäst informerad om vilka möjligheter det fanns att ha tillträde till bergrummet. Nordiska muséet har dock ansvaret för sina anställda.

Tingsrätten noterar att omständigheterna på arbetsplatsen har varit sådana att det framgått att tillträde till bergrummet inte var lämpligt. Tingsrätten anser att bolaget gjort vad som skäligen kunnat krävas för att hindra någon att ta sig in genom den låsta dörren och falla ned i den för tillfället inte övertäckta gropen innanför dörren. Den museianställda har själv medverkat till olyckan genom att ta sig in i bergrummen trots att detta uppenbarligen varit olämpligt.

Någon hos bolaget bör inte anses ha orsakat olyckan. Åklagarens talan om företagsbot ogillas därför.

Rättens ordförande och en av nämndemännen är skiljaktiga. De anser att bolaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas. De anser till exempel att det inte av ”Plan för slutställande” går att utläsa att tillträde till bergrummet var förbjudet den aktuella dagen. Att bolaget vid byggmöten talat om att tillträde inte var möjligt bör inte göra att bolaget kan avstå från skyddsåtgärder även om dörren var låst. Bolaget visste också att Nordiska muséet hade verksamhet i bergrummet. Åklagarens talan bör bifallas och bolaget förpliktas att betala 50 000 kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 30 november 2018.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö