Arbetsmiljö i Rätten

14-årig sommarjobbare fick allvarliga frätskador

En sommarjobbare tvättade altanen med frätande rengöringsmedel och skadade sig allvarligt. Nu betalar företaget 25 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Den 24 juni förra sommaren skulle en 14-årig sommarjobbare tvätta en altan. Han arbetade tillfälligt på AB Vallsjö-Hus, som tillverkar och säljer monteringsfärdiga småhus och flerbostadshus. När han skulle tvätta altanen använde han ett rengöringsmedel märkt, enligt EG-förordningen 1272/2008, med en så kallad faro-angivelse - i det här fallet H 314. Märkningen betyder att medlet kan orsaka allvarliga frätskador på huden och ögonen. Sommarjobbaren fick rengöringsmedel i höger öga och fick allvarliga skador.

Nu har företaget godkänt att betala 25 000 kronor i företagsbot genom ett så kallat strafföreläggande.

Ansvarig i bolaget har av oaktsamhet brustit i sitt ansvar när personen inte följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbete. Det konstaterar Bengt Svensson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Åklgaren påpekar att ansvarig har låtit en minderårig ensam hantera ett frätande medel, trots att det, enligt föreskriften, är en arbetsuppgift som minderåriga mellan 13 och 16 år inte får utföra.