Arbetsmiljö i Rätten

Hovrätten oenig över dom om sex meters fall

Byggnadsarbetaren skadade sig när han höll på att montera en byggnadsställning. Han föll sex meter och blev sjukskriven i sex månader. Foto: TT-Bild
Byggnadsarbetaren skadade sig när han höll på att montera en byggnadsställning. Han föll sex meter och blev sjukskriven i sex månader. Foto: TT-Bild

Byggnadsarbetaren visste när skyddsutrustning skulle användas men frågade inte efter den. Det menar hovrätten och friar byggbolaget från ansvar. Två nämndemän påpekar att det var byggarbetarens första dag på jobbet och vill att bolaget ska böta.

Publicerad

En byggnadsarbetare justerade en byggnadsställning i Gävle i mars 2017. Fasta fallskydd saknades. Fästanordning på ställningen gav vika och byggarbetaren föll sex meter och skadade sig. Han fick frakturer på bäckenet och ett underben och blev sjukskriven i sex månader. Kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal och krävde att bolaget, Murtek AB, skulle betala 400 000 kronor i företagsbot. Han ansåg att om en tillräcklig riksinventering gjorts med efterföljande analys skulle arbetsgivaren ha sett till att de personliga fallskydden hade använts.

I juni 2019 kom domen från Gävle tingsrätt. Rätten ansåg inte att det var fråga om ett arbetsmiljöbrott. Rätten påpekade att arbetstagaren hade utbildning för att arbeta med byggnadsställningar och att olyckan skedde när ställningen monterades ner. I frågan om arbetsgivarens ansvar påpekade tingsrätten att företaget utgått dels från att arbetstagaren hade kompetens att arbeta med byggnadsställning och personligt fallskydd, dels att en arbetstagare, när så krävs, använder personligt fallskydd eller avstår från att arbeta på byggnadsställningen.

Domen överklagades. Åklagare Stig Andersson yrkade på 400 000 kronor i företagsbot och den skadade byggnadsarbetaren krävde skadestånd på 104 808 kronor. Bolaget motsatte sig en ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten för Nedre Norrland gör nu samma bedömning som tingsrätten. Hovrätten anser att även om företrädare för bolaget varit oaktsam har arbetstagaren varit medveten om när skyddsutrustning ska användas och hur man river byggnadsställningar på ett säkert sätt. Byggnadsarbetaren har trots det valt att avstå från att efterfråga att använda den. Hovrätten anser att det utifrån hur gärningen är beskriven inte är klarlagt att det funnits ett sådant orsakssamband som krävs mellan den oaktsamhet som bolagets företrädare visat och olyckan. Bolaget ska därför inte åläggas att betala företagsbot och skadeståndsyrkandet som grundar sig på ansvarstalan ogillas.  Hovrätten slår därmed fast tingsrättens dom.

Två av nämndemännen är dock skiljaktiga. De anser att om en tillräcklig riskinventering och analys gjorts skulle ansvarig företrädare för bolaget ”haft att tillse att de personliga fallskydd som fanns på arbetsstället använts eller i vart fall att instruktioner skulle ha lämnats till arbetstagaren om hur arbetet skulle ha utförts på ett säkert sätt.” Nämndemännen påpekar att det var målsägandens första dag på arbetet och att han inte tidigare hade arbetat med byggnadsställningar. Han fick inte heller någon personlig skyddsutrustning utlämnad till sig av bolaget eller någon introduktion eller information om var skyddsutrustningen fanns. De skiljaktiga nämndemännen anser därför att det finns ett sådant orsakssamband som krävs och att bolaget ska betala företagsbot.

Domen kan överklagas senast måndagen den 7 december 2020.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev