Arbetsmiljö i Rätten

Två medvetslösa efter kolmonoxidförgiftning

Avluftningen av fjärrvärmeröret höll på att kosta dem livet. Åklagaren anser att de inte fick instruktioner om ett säkert arbetssätt. Nu har arbetsgivaren gått med på att betala 950 000 kronor i företagsbot.

Publicerad

Kraftringen Energi AB har genom ett strafföreläggande godkänt att betala 950 000 kronor i företagsbot efter en olycka den 7 oktober 2019. Olyckan inträffade när en anställd och en inhyrd arbetstagare skulle avlufta ett fjärrvärmerör på en adress i Lund. Bägge arbetstagarna försattes i ett livshotande sjukdomstillstånd när de blev medvetslösa genom kolmonoxidförgiftning. Om inte utomstående personer ingripit kunde de ha avlidit, konstaterar kammaråklagare Jan Olin vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i strafföreläggandet.

Åklagaren tillägger att den ene, den anställde, har fått kvarstående problem i form av orkeslöshet och försämrad motorik i framförallt ena foten.

Kammaråklagare Jan Olin slår fast att arbetsmiljöansvariga på bolaget inte har gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen och av oaktsamhet har orsakat arbetstagarnas skador.

Bolaget skulle ha gett instruktioner om att vid avluftning av fjärrvärmerör i trånga utrymmen ska luften ledas utomhus med hjälp av en slang, personlig kolmonoxidmätare ska bäras och avluftningen ska bevakas från ett angränsande utrymme. Men instruktioner om hur arbetet skulle göras säkert gavs inte, trots att det var känt för bolaget att kolmonoxid kunde finnas kvar i fjärrvärmerör efter svetsning och frigöras vid avluftning, påpekar åklagaren.