Arbetsmiljö i Rätten

Tingsrätten: Stuverichefen orsakade dödsolyckan

Mannen dog av kvävning på grund av syrebrist efter att han skickats ner i fartyget, i Oxelösunds hamn, för att lossa kol i mars 2018. Både åklagaren och ombudet för den dömde chefen och hamnbolaget överklagar tingsrättens dom. Foto: Bengt Ekman / TT

(Uppdaterad) Stuverichefen hade arbetsmiljöansvaret och orsakade en ung mans död i Oxelösunds hamn 2018. Det slår en oenig tingsrätten fast. Hamnbolaget krävs på två miljoner i företagsbot.

Publicerad

Den 16 mars 2018 omkom en man i 20-årsåldern på ett fartyg i Oxelösunds hamn.  Mannen dog av kvävning på grund av syrebrist efter att han skickats ner i fartyget för att lossa kol. Ytterligare en person förlorade medvetandet i ett inkapslat utrymme ombord på fartyget och två personer utsattes för livsfara. I slutet av 2019 väckte kammaråklagare Jan Olov Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtal. Åklagaren krävde fängelse i minst ett år för två chefer och företagsbot på fem miljoner kronor. I dag kom domen från Nyköpings Tingsrätt.

Chefen för avdelningen Produktion i bolaget, Oxelösunds Hamn AB, frias helt av tingsrätten. Enligt rätten har han tydligt delegerat sitt ansvar för arbetsmiljöfrågorna inom Stuveriet till den person som var chef över den verksamheten. Stuverichefen har också själv berättat att han förstått uppgiften och ansett sig ha tillräckliga kvalifikationer för att klara av den. Rätten anser att det är självklart att det delegerade arbetsmiljöansvaret även gällde hamnarbetare som var extraanställda.

Stuverichefen döms för att ha orsakat den extraanställde hamnarbetarens död. Enligt tingsrätten skulle stuverichefen ha organiserat arbetet så att evakueringsmask fanns med när kol lossades. Arbetet är riskfyllt. Syre kan förbrukas av ämnen som genom oxidering binder till sig syreatomer, såsom träflis, pellets, kol, järn och stål.  Arbetstagarna skulle också ha fått utbildning om de faror som fanns och om hur masken skulle användas. Rätten anser dock inte att brottet var grovt. Rätten går igenom flera åtgärder som stuverichefen borde ha vidtagit. Det handlar om att se till att instruktioner för arbetet följdes och att se till att personalen visste om att instruktionerna fanns. Stuverichefen hade också, 2015, uppmärksammats på att stuveriarbetare i Belgien dött av kvävning i samband med lossning av kol och koks. Han visste också att stuveriarbetet även utfördes av mindre erfaren personal. Det gjorde att det fanns särskild anledning att vara noggrann med arbetsmiljön.

Tingsrätten noterar också att någon räddningsövning inte hade hållits under 2017, trots att det skulle göras. Man förlitade sig också på den offentliga räddningstjänsten för olyckor i syrefria miljöer, trots att det kunde ta tio minuter för dem att komma efter ett larm. ”Efter så lång tid har en person i syrefri miljö utan skyddsutrustning med nästan fullständig säkerhet avlidit.”, skriver rätten i sin dom.  Av de som försökte rädda stuveriarbetaren hade ingen fått information om att det fanns räddningsutbildad personal ombord. Istället försökte personer utan adekvat utrustning rädda sin kollega. Mycket talar för att stuveriarbetaren hade kunnat överleva om informationen funnits, konstaterar tingsrätten.

Det fanns alltså flera allvarliga brister. Dock anser rätten att stuverichefen inte ska dömas för grovt brott. Utredningen visar inte att stuverichefen faktiskt insåg att hans underlåtenhet att ordna arbetet så att stuveriarbetarna alltid bar evakueringsmasker med sig när de arbetade ombord med bulklaster skulle leda till risk för dödsolyckor.

Stuverichefen frias dock från vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan.

Bolaget, Oxelösunds Hamn AB ska betala 2 000 000 kronor i företagsbot.

Rätten var inte enig. En av nämndemännen anser att stuverichefen har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Nämndemannen anser därför att det handlar om vållande till annans död, grovt brott. Stuverichefen ska också fällas för framkallande av fara för annan.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev