Arbetsmiljö i Rätten

LKAB betalar tre miljoner efter dödsolycka

En arbetstagare, som var anställd hos en entreprenör, arbetade med underhållsarbete i LKAB:s verksamhet i Svappavaara. Under arbetet föll hon sex meter och avled av skadorna från fallet. Nu betalar LKAB tre miljoner kronor i företagsbot.

Publicerad

Olyckan som ledde till arbetstagarens död inträftade den 27 juli 2018.

Arbetstagaren utförde underhållsarbete i rullhuset i kulsinterverket i Svappavaara när en gallerdurk som var försvagad av rost gav vika när personen steg på den. Den 21-åriga kvinnan föll sex meter och avled till följd av skadorna från fallet.

Det var känt för LKAB att underhållet och det förebyggande arbetet med rostskydd av arbetsplattformar var eftersatt, konstaterar kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Vid tiden för olyckan saknade bolaget tillräckliga rutiner för kontroll och underhåll av arbetsplattformar, inklusive bärverk och stomstål i rullhuset.

LKAB:s skyddsansvariga har av oaktsamhet åsidosatt vad som ålegat bolaget enligt arbetsmiljölagen för att förebygga olycksfall. De har därför av oaktsamhet vållat arbetstagarens död, fastslog kammaråklagaren. 

LKAB går med på att betala det yrkade beloppet på tre miljoner kronor i företagsbot.