Arbetsmiljö i Rätten

Fingerskada kan kosta korvfabrik 225 000 kronor

En anställd på Sorunda korvfabrik skadades av en maskin när hon skulle ta bort en bit plastfolie i en packningsmaskin.   Nu stäms företaget för brott mot arbetsmiljölagen.

Publicerad

Enligt kammaråklagaren Lotten Loberg, vid  Åklarmyndigheten, Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål,  har bolaget inte gjort vad som krävdes för att förebygga händelsen.

Skyddsansvarige har inte gjort en tillräckligt noggrann riskbedömning av arbetet vid maskinen och inte heller försett den med skydd som hindrar tillträde till maskinens riskområde, anser åklagaren.

Bolaget stäms också för att  ha underlåtit att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om olyckan.  

Den anställda skadades av en av knivarna i packningsmaskinen. Olyckan, som inträffade i december 2016, ledde till att den anställda fick en senskada i vänster hands pekfinger.

Åklagaren yrkar att Sorunda korvfabrik ska betala en företagsbot om 225 000 kronor.