En miljon i företagsbot för charkföretaget

2019-08-09 00:00 Karin Nilsson  
Den 20 oktober 2015 inträffade en arbetsplatsolycka på Atria Sverige AB:s anläggning i Tranås. En operatör klämdes ihjäl när hon skulle åtgärda ett driftstopp i en maskin som hanterade leverpastejformar. Foto: Polisen

Företagsbot. En operatör klämdes ihjäl vid en maskin på ett charkföretag i Tranås 2015. Tingsrätten friar platschefen men dömer företaget att betala en miljon kronor i företagsbot. Men tingsrätten var inte enig. Åklagaren har nu överklagat domen.

(Uppdaterad) Den 20 oktober 2015 inträffade en arbetsplatsolycka på Atria Sverige AB:s anläggning i Tranås. En operatör vid en maskin som hanterade leverpastejformar hade bland annat till uppgift att förebygga och avhjälpa enklare driftstopp. Operatören behövde vara även bakom maskinen där det saknades skydd för rörliga delar. Den här dagen befann hon sig bakom maskinen under transportbanden. Hon stack upp sitt huvud där en maskindel kallad släden gick fram och tillbaka. Släden klämde fast hennes huvud och hals mot en metallbalk med kvävningsskador som följd. Skadorna var så allvarliga att operatören avled två dagar senare.

Åklagaren: Bengt Svensson, kammar­åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, väckte åtal. Han ansåg att platschefen hade ansvaret för arbets­miljön och av oaktsamhet orsakat operatörens död. Åklagaren ansåg bland annat att ett skydd skulle ha funnits på bak­sidan av den så kallade iplockaren och att en tillräckligt noggrann riskbedömning av maskinen och arbetet skulle ha gjorts. Åklagaren ansåg att bolaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, innefattande vållande till annans död, och krävde att företaget skulle betala 2 000 000 kronor i företagsbot.

Läs mer: Stor risk skadas vid driftsstörning

Bolaget: Att olyckan skulle kunna hända har inte föresvävat någon. Ingen, inte heller skyddsombuden eller operatörerna, har sett det som en risk, enligt bolaget. Baksidan av maskinen, där olyckan inträffade, var ingen arbetsyta och ska inte beträdas när man kör maskinen, mer än att man efter varje pass spolar rent maskinlinjen. Det var inte så att det saknades skydd – skyddet var transportbanden. Maskinen har också besiktats av ett externt bolag.

Tingsrätten: Eksjö tingsrätt friar platschefen. Det finns ingen tydlig delegation av arbetsmiljöansvaret till platschefen. Han kan därför inte anses ha det arbetsgivaransvar som följer av arbetsmiljölagen. En av rådmännen har en annan uppfattning. Han anser att platschefen har haft ansvaret för arbetsmiljön vid anläggningen i Tranås. Rådmannen anser att arbetsmiljöansvaret bör ligga hos en person som har möjlighet att ta det. I ett företag med flera fabriksanläggningar på flera platser bör därför ansvaret ligga hos platschefen, om det inte delegerats till någon annan. Han får stöd i sitt resonemang av en av nämndemännen.

Tingsrätten anser däremot att företaget har gjort sig skyldigt till straffbar oaktsamhet. Tingsrätten resonerar kring det som bolaget framfört om att platsen för dödsolyckan, som var bakom maskinen, inte kunde räknas som arbetsyta. Tingsrätten anser att utredningen visar att det fanns anledning för operatörerna att vara just där, bland annat för att kunna åtgärda smärre driftstopp och torka av fotoceller.

Tingsrätten påpekar också att det tidigare har skett en incident bakom den så kallade iplockaren och att det då, om inte förr, borde ha stått klart för företaget att arbetet var förenat med risker. Om inte ledningen eller platschefen känt till att operatörerna behövde arbeta bakom iplockaren efter incidenten ”är detta i sig anmärkningsvärt”, skriver tingsrätten.

Tingsrätten skriver också att det inte finns något som talar för att operatören som dog har brutit mot någon tydlig föreskrift om hur man ska agera vid olika typer av driftsstopp.

Domslut: Platschefen frias. Bolaget är ansvarigt och ska betala företagsbot. Företagsbot vid arbetsmiljöbrott som orsakat dödsfall brukar bestämmas till minst en miljon kronor. Rätten anser inte att det finns skäl att kräva ett högre belopp. Ett av skälen är att det gått så lång tid sedan olyckan skedde.

Nu överklagar åklagaren Bengt Svensson tingsrättens dom. Han håller med den oenige rådmannen och anser att platschefen har haft ansvaret för arbetsmiljöarbetet. I sin överklagan skriver åklagaren att det framgår att platschefen haft de arbetsuppgifter som innebär att han haft arbetsmiljöansvaret. Åklagaren kräver nu att domen ändras och att platschefen döms till ansvar för arbetsmiljöbrott och döms till villkorlig dom och dagsböter.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen