Arbetsmiljö i Rätten

Faran hade påpekats på skyddsronden

Företagsboten sänktes kraftigt eftersom det gått så lång tid sedan olyckan. Foto: Pontus Lundahl/TT
Företagsboten sänktes kraftigt eftersom det gått så lång tid sedan olyckan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Faran med rampen på charkföretaget hade påpekats på skyddsronden men inget hade gjorts. I november 2015 skadade sig en anställd. Nu betalar företaget en kraftig jämkad bot.

Publicerad

En arbetstagare skadade sig i november 2015 när han flyttade gastuber med hjälp av en pallyftare hos Direkt Chark i Göteborg AB. En eller flera tomma gastuber skulle flyttas till ett förråd utanför fabriskbyggnaden. Arbetstagaren var därför tvungen att lämna den så kallade hygienzonen. Skor med stålhätta fick inte användas utanför zonen. Gastuberna drogs med hjälp av en pallastare uppför en ramp som var mycket smal och brant. När pallyften drogs upp på rampen gled den över arbetstagarens fötter och han skadade båda sina stortår samt ytterligare två till tre tår. Han fick krosskador och frakturer och tvingades operera sina stortår vid två tillfällen. Han lider fortfarande av att stortårna gör ont ibland.

Nu har företaget godkänt att betala 50 000 kronor genom ett så kallat strafföreläggande. På grund av att det gått så lång tid sedan olyckan inträffade är företagsboten kraftigt jämkad, skriver kammaråklagare Magnus Clase på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg i föreläggandet.

Enligt föreläggandet har syddsansvarig på företaget av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Hade en tillräcklig riskbedömning gjorts hade företaget sannolikt vidtagit förebyggande åtgärder, som en bredare ramp eller en annan typ av lyftordning. Tillgång till adekvata skyddsskor hade också sannolikt funnits. Försvårande är att det i samband med skyddsrond har påpekats för företagets ledning att arbetssättet har varit olämpligt. Trots detta har inget gjorts före olyckan.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev