Arbetsmiljö i Rätten

Stenskiva på 800 kilo föll på praktikant

Praktikanten klämdes av en 800 kilo tung stenskiva. Lyftutrustningen var inte tillräckligt kontrollerad och skulle ha bytts ut. Det påpekar åklagaren i det strafföreläggandet som företaget godkänt.

Publicerad

Olyckan inträffade den 18 maj 2018 då en praktikant under upplärning hos Naturstenskompaniet Sverige AB arbetade ensam och utan kommunikationsutrustning vid den så kallade avbänkningen. Praktikanten lyfte och flyttade stenskivor när en stenskiva på omkring 800 kilo lossnade från lyftsaxen. Skivan föll ned över honom och han klämdes fast. Han fick ett djupt sår på ena låret, en fraktur på vänster fotled och krossade höger fot.

Kammaråklagare Christer Forssman vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver i strafföreläggandet att skadorna inte är ringa.

Nu godkänner företaget att betala 300 000 kronor i företagsbot genom ett strafföreläggande efter olyckan på ett arbetsställe på norra Öland.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Åklagaren konstaterar att praktikanten tidigare hade fått muntliga instruktioner om arbetet och provat på det i några dagar. Med tanke på stenskivornas vikt var arbetsmomentet riskfyllt. Olycksdagen fick praktikanten dock oplanerat och tillfälligt arbeta vi avbänkningen. Han fick inga särskilda instruktioner och lämnades att utföra arbetet utan övervakning.

Praktikanten saknade tillräckliga kunskaper och utbildning om lyftanordningen och dess risker. Det framgår av strafföreläggandet.

Kammaråklagare Christer Forssman skriver i föreläggandet att anställda i bolaget med skyddsuppgifter av oaktsamhet har orsakat skadorna genom att inte göra vad som krävs enligt arbetsmiljölagen. Oaktsamheten har bland annat bestått i att inte ha gjort en tillräcklig riskbedömning av arbetsmomentet, inte ha haft skriftliga instruktioner om hur man på ett säkert sätt lyfte och flyttade stenskivorna samt att inte tillräckligt ha kontrollerat utrustningen och bytt ut den defekta lyftsaxen.

Arbetsgivaren har inte heller sett till att praktikanten haft tillräckliga kunskap och fått tillräckliga instruktioner om hur jobbet skulle ha gjorts på ett säkert sätt.

Få koll på alla domar och beslut om arbetsmiljön - beställ nyhetsbrevet Arbetsmiljön i rätten här.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev