Arbetsmiljöbrott

Åtal mot NCC 4,5 år efter olyckan

NCC huvudkontor vid Järva Krog i Solna. Foto: TT-Bild
NCC huvudkontor vid Järva Krog i Solna. Foto: TT-Bild

4,5 år efter arbetsplatsolyckan med livshotande skador som följd väcks nu åtal. Polisens undersökning och bolagets agerande har gjort att det dragit ut på tiden, anser åklagaren. Advokaten som företräder NCC håller inte med.

Publicerad

Den 29 november 2013 skadade sig en anställd hos NCC Construction Sverige AB allvarligt i samband med montering av husmoduler i Mörbylånga. Den anställda föll genom ett hål och fick livshotande kroppsskador, bland annat 15 brott på olika revben, skada på kroppspulsådern och levern.

Arbetsmiljöklagare Stefan Edwardson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, har väckt talan om företagsbot på grund av arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada. Åklagaren kräver att NCC ska betala 500 000 kronor i företagsbot. Stämningsansökan mot bolaget lämnades in till Kalmar tingsrätt dagarna före midsommar i år.

Åtalet väcks drygt 4,5 år efter att olyckan skedde. Varför har det tagit så lång tid?

– Det har tagit lång tid för polisen, trots direktiv och flera påminnelser. Sen har jag inte fått höra företrädare för bolaget.

Varför då?

– Det vet jag inte men det är ovanligt att man inte ställer upp och låter någon företrädare för bolaget svara på frågor om sin inställning.

Eftersom lång tid mellan brott och straff kan göra att företagsboten kan bli lägre påpekar Stefan Edwardson att han kommer att ta upp NCC:s agerande i tingsrätten.

– Jag vill inte att bolaget ska hävda att det finns skäl för jämkning. Jag tycker inte att man kan göra det när tidsutdräkten delvis beror på åtgärder från det misstänkta bolaget.

Stefan Edwardson räknar med att huvudförhandling tar en dag och hoppas att det blir förhandling i Kalmar tingsrätt under hösten.

Advokat Anders Lorentzon vid Kihlstedts Advokatbyrå företräder NCC i arbetsmiljöbrottsmålet. Han håller med om att det har tagit för lång tid innan åtal väckts men anser inte att han själv eller bolaget har del i det.

– Det här beror helt på polis och åklagare. Vi har kommit på de förhör vi har kallats till och vi har också svarat inom rimliga tider.

Anders Lorentzon anser snarare att han och bolaget har agerat för att snabba på processen. Han nämner att han föreslagit att åklagaren skulle mejla frågan om bolagets inställning till företagsboten och att advokaten skulle svara med hjälp av fullmakt.

– Om vi skulle ha försökt hitta en tid när NCC:s koncern-vd skulle kunna komma till Kalmar så hade det tagit ännu längre tid, säger han.

NCC Construction har senare genom fusion eller ändrad firma övertagits av NCC Sverige AB.

Arbetarskydd har tidigare skrivit om problemet med de långa utredningstiderna och det arbete som pågår för att förkorta dem. Arbetsmiljöverket, Polis- och Åklagarmyndigheten ser nu över sina riktlinjer för hur de samarbetar. Under hösten hoppas de vara klara. Läs mer i Arbetarskydds artikel ”Arbetsmiljöbrott ska utredas inom 18 månader”.