”Väktare på boende gör problemet värre”

2020-01-22 16:01 Lennart Lundquist  
Arbetsmiljöverket har beslutat att en brukare på ett korttidsboende i Borlänge är så våldsam att det krävs att en väktare går bredvid vid allt arbete med vederbörande. Foto: TT-Bild

Borlänge kommun överklagar krav på väktare hos en våldsam brukare. ”Oproportionerligt”, anser kommunen och hänvisar till ett snarlikt fall i Eskilstuna.

Nyligen beslutade Arbetsmiljöverket, efter inspektion, att en brukare på ett korttidsboende i Borlänge är så våldsam att det krävs att en väktare går bredvid vid allt arbete med vederbörande. Förbudet gällde med omedelbar verkan och vid ett vite på 50 000 kronor.

Brukaren har dragit personalen i håret, bitits och rivits, slagit och sparkat.

Men närvaro av en väktare skulle bara göra problemet större, anser kommunen som därför överklagar Arbetsmiljöverkets beslut till förvaltningsrätten i Falun.

I sitt överklagande använder sig kommunen av argument – som är Arbetsmiljöverkets egna:

Kommunen hänvisar till en dom i förvaltningsrätten i Linköping – mål nummer 6548-16 – som handlar om ett snarligt ärende:

Där ifrågasätter Arbetsmiljöverket lämpligheten i att en väktare ska vara behjälplig vid tillsynen av en vårdtagare vid ett boende i Eskilstuna.

Läs mer: Krav på två väktare i köpcentrum

Verket framhåller att ”Securitas närvaro vid tillsynen snarare kan innebära en förhöjd risk då vårdtagaren kan uppfatta det som hotfullt”.

Kommunen pekar också på att man redan vidtagit flera åtgärder. Brukaren har sedan en tid dubbelbemanning dygnet runt, personalen har heltäckande kläder för att undvika bett- och rivskador och har också fått utbildning i självskydd och lågaffektivt bemötande.

Borlänge kommun hänvisar också till förarbeten till arbetsmiljölagen där det står att insatser ”för att förbättra arbetsmiljön får inte vara orimliga i förhållande till de resultat som kan uppnås”. (prop. 1976/77:149 s. 253)

Kommunen anser att Arbetsmiljöverkets krav är ”oproportionerliga”. 

”Vidare kan det inte anses utgöra god omsorg att väktare närvarar vid boendet och vid aktiviteter utanför boendet då det skulle innebära ett skrämmande inslag för övriga brukare som vistas vid boendet”, skriver Borlänge kommun också i sitt överklagande.

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen