Skyddsombud testade larm – då kom ingen hjälp

2019-08-13 09:45 Lennart Lundquist  

I maj i år togs de bärbara personlarmen som personalen på Attendo Hemvård i Helsingborg använde bort. De ersattes av en billigare typ som enbart gav ifrån sig ett ljud. Tanken med det var att allmänheten skulle gripa in och hjälpa hemtjänstpersonalen om de utsattes för fara.

Skyddsombudet testade de billiga larmen. Ingen hjälp från allmänheten kom.

Attendo tycker att det räcker med att man i en akut situation ska kontakta en kollega för att snabbt kunna få hjälp.

Enligt skyddsombudet finns det en känsla av otrygghet i vissa situationer och platser. I en del områden där personalen arbetar förekommer gängbildning och missbruk.

Läs mer: Kommunen misslyckades att köpa personallarm

Attendo hotas nu med ett vite på 60 000 kronor om inte de anställda senast den 8 november förses med larm som kan användas för att tillkalla polis eller väktare vid en vålds- eller hotsituation. 

Arbetsmiljöverket vill också att man redovisar riskerna för att personalen utsätts för hot och våld hos olika brukare. Denna kartläggning ska resultera i en handlingsplan över vad som kan göras vid dessa situationer.

Verket kräver också att arbetsgivaren tar reda på om de anställda vet tillräckligt mycket om riskerna för hot och våld i arbetet och vad de ska göra för minska risken för detta.

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen