Prispress hotar säkerheten

2017-08-14 00:00 Jonna Söderqvist  
Anna-Karin Petursson vid Peab Anläggning. Foto: Jörgen Appelgren

Varannan vägarbetare har varit med om en trafikrelaterad olycka det senaste året. Seko pekar ut dåliga upphandlingar och för få kontroller som förklaringar till den bristande säkerheten på vägarna.

Vägarbetarnas arbetsmiljö är inte tillräckligt säker. Det är aktörerna i anläggningsbranschen eniga om, och flertalet rapporter stöder deras bild.

Bristerna är dessutom kända sedan länge. Ändå fortsätter människor dö ute på vägarna.

89 personer har dödats i trafikolyckor och fordonsrelaterade olyckor på eller vid väg sedan 2008 och fram till i maj 2016. Tolv av dem, bland andra en vägarbetare och en flaggvakt, befann sig på vägen utanför fordonet. Det visar Arbetsmiljöverkets statistik.

Trafikverket och kommunerna äger största delen av Sveriges vägar och det är de som upphandlar anläggnings- och underhållsarbete av entreprenörerna.

– Det känns som en tidsfråga innan vi förlorar någon i trafiken och därför vill vi göra det vi kan för att förebygga det, säger arbetsmiljöchefen Anna-Karin Petursson vid Peab Anläggning.

Lägsta pris avgör vem som vinner upphandlingarna och säkerheten hamnar i skymundan, enligt en rapport av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Beställarna har dålig kontroll på om entreprenörerna lever upp till minimikraven i upphandlingen ute på anläggningarna, anser Seko och Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser, SBSV.

– Man ser inget vad gäller konkreta förbättringsåtgärder hos den stora byggherren, Trafikverket, säger Göran Fredriksson, företrädare för SBSV.

Trafikverket och kommunerna har sista ordet om hur trafiken ska styras under väg­arbetet.

– De som äger vägarna har det yttersta ansvaret för att blanda ihop arbete och trafik och ansvarar för att inga ska bli skadade där ute, säger Björn-Inge Björnberg som är chef för Väg och ban vid Seko.

Två av tre trafikanter kör för fort vid väg­arbeten, enligt de mätningar Seko utfört. Trafiken är också den främsta orsaken till olyckor bland vägarbetarna.

­– Vi skulle vilja leda om trafiken oftare så att vi kan jobba säkert och i lugn och ro. Det får vi göra ibland, men inte tillräckligt mycket eller ofta, säger Anna-Karin Petursson.

Björn-Inge Björnberg instämmer. Möjlig­heten att sära på trafik och arbete används i alltför liten utsträckning, trots att det i dag finns betydligt fler möjligheter att använda sig av alternativa rutter.

Läs också:

Läs mer: 11 punkter för att öka tryggheten

Enligt arbetsmiljölagen har beställaren ett ansvar för att under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas.

– Det finns stora krav på beställare. Det är deras ansvar att få med förutsättningarna för en god arbetsmiljö redan i planeringen, säger Anna-Karin Petursson.

Det brister också i upphandlingen, eftersom det inte ställs tillräckliga och bindande krav på säkerhet. Alldeles för ofta är det lägsta pris som gäller i upphandlingarna, enligt VTI:s rapport. Viktiga delar som har med säkerhet att göra är inga krav.

– Om kraven inte är inskrivna i kontraktet kan entreprenörerna ostraffat fuska med säkerheten, säger Björn-Inge Björnberg.

Enligt SBSV kan priskonkurrensen påverka säkerheten.

– När det ska sparas pengar blir det lätt så att man försöker hitta den billigaste vägen, som kanske inte är den bästa ur säkerhetssynpunkt, säger Göran Fredriksson.

Han anser att det behövs en bättre upphandlingsmodell, särskilt för trafikanordningar.

Seko anser att Trafikverket köper grisen i säcken, eftersom det inte kontrolleras att de trafikanordningar som begärts verkligen används.

Under 2016 kontrollerade Trafikverket 744 vägarbetsplatser, cirka 7 procent. Fusk förekommer, menar Björn-Inge Björnberg, och fler kontroller behövs.

– Man måste följa upp vad entreprenörerna gör där ute och sedan använda viten vid behov. Man har pratat om vite i många år, men man tillämpar det inte, säger Björn-Inge Björnberg.

Enligt Trafikverket görs arbetsplatskontrollerna som stickprov. Kontrollerna är ett av flera verktyg för att få säkra arbetsplatser, men myndigheten ska se över dimensioneringen av verksamheten.

– Vi är öppna för att det kan vara för få kontroller, säger säkerhetsstrateg Ylva Berg vid Trafikverket.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö