11 punkter för att öka tryggheten

2017-08-14 00:00 Jonna Söderqvist  

Skärpta krav på säkerhet i upphandlingen från och med november, en ny vitesmodell och flera omledningar vid vägarbeten. Det blir verklighet om Trafikverkets plan håller måttet.

Efter flera rapporter som visar på stora problem och brister i säkerheten för vägarbetare tar Trafikverket tag i problemen.

Myndigheten har i början av året lanserat en handlingsplan med elva punkter som ska göra vägarbetarnas liv säkrare.

– Alla rapporter har pekat i samma riktning, att vi måste förbättra oss på området, säger Ylva Berg, säkerhetsstrateg vid Trafik­verket.

Nu är säkerhetskraven ett slags lägsta krav som inte är anpassade efter anläggningen. Från och med november i år ska Trafikverket bli tydligare i upphandlingar om vilka särskilda säkerhetskrav som gäller för den enskilda anläggningen.

– Vi ska ta lägsta pris om alla våra krav på säkerhet är uppfyllda. Det är inte meningen att man ska kunna smita undan kraven.

Trafikverket lägger dessutom upp interna riktlinjer, så att säkerhetskraven är desamma för vägtyper med liknande trafikflöde.

Nu ska säkerhetskraven ute på anläggningarna följas upp på ett bättre sätt. Facket och branschorganisationer anser att det förekommer priskonkurrens runt säkerheten. Efter sommaren ska Trafikverket börja använda en ny modell för att ge viten vid säkerhetsbrister.

Trafikverket har tillsammans med branschen tagit fram bättre indikatorer för att följa upp om entreprenören har levt upp till de säkerhetskrav som ställs. Myndigheten utvecklar också ett verktyg för leverantörsutvärdering i säkerhetsfrågor som kan användas inför framtida upphandlingar.

Både anläggningsföretag och facket har förespråkat omledning av trafik vid vägarbeten för att få ner antalet olyckor. Enligt Berg kommer myndigheten sträva efter att sära på trafik och vägarbeten allt oftare.

Betyder det att vi får se fler omledningar i framtiden?

– Det är min förhoppning. Sedan kommer man inte alltid att kunna tillämpa det. Men grunden är att omledning är att föredra.

När omledning inte är möjligt, så är det näst bästa alternativet sänkta hastigheter. ­Trafikverket ser därför över möjligheten att med hjälp av ny teknik, till exempel mobila ­hastighetskameror, få syn på trafikanter som inte bryr sig om hastighetsbegränsningarna.

Också digitala skyltar som direkt visar om man kör för fort förbi ett vägjobb ska användas.

Det finns stora luckor i statistiken över tillbud och olyckor vid vägarbeten. För att få veta vilken effekt handlingsplanen kommer att ha, så ska myndigheten börja med att skaffa sig bättre översikt av det faktiska säkerhets­läget.

– Vi har i dag ganska dålig koll på hur det ser ut med avvikelser vid våra vägarbetsplatser. Vi måste bli bättre på det området. Det är ett av våra stora jobb.

Göran Fredriksson: ”Hastigheten kan sänkas på en gång”

"Det är bra att Trafikverket har tagit fram det här. Allting som bidrar till att öka säkerheten är bra.

Ett ord som förekommer flera gånger är utredning. En del saker tycker jag att man måste kunna ta tag i betydligt fortare. Hastighetsefterlevnaden är låg och det är en av de främsta riskerna för allvarliga olyckor. Där förstår jag inte varför man ska hålla på att utreda innan man agerar, det ena behöver inte utesluta det andra. Varför kan man inte ta tag i hastighetsbiten på en gång?

Det finns ju metoder för att få ner den. Det förvånar mig.

Det finns många bra saker här, ett antal brister som man faktiskt har bemött och ska göra någonting åt. Till exempel förtydliga funktionella krav på säkerhet, förbättra vitesmodellen vid säkerhetsbrister och utveckla leverantörsverktyget. Det går ganska trögt innan det händer någonting som märks. Det är genomgående, tyvärr. Myndigheten har satt en tidpunkt för när åtgärderna ska vara gjorda och jag hoppas verkligen att det ger resultat i praktiken. Det som räknas är vad vägarbetarna upplever i sin vardag."

Björn-Inge Björnberg: ”Resurserna saknas”

"Handlingsplanen är en besvikelse. Det kommer inte att ske någon förändring.

Till exempel omledning av trafik är en bedömningsfråga. Myndigheten gör alldeles för ofta bedömningen att det inte går att leda om trafiken av olika skäl. Jag ser inte att handlingsplanen leder till att man gör andra typer av bedömningar för att skilja på trafiken och vägarbetet.

Den andra viktiga biten är sanktionsfrågan. Inga ytterligare resurser ges enligt handlingsplanen.

Sätter man inte in resurser kan man ha vilka vackra ord och vitesmodeller som helst och då är man tillbaka på ruta ett. Jag hade önskat att man skulle ha insett att mer resurser behövs. Det är en prioriteringsfråga inom Trafikverket.

Det är bra att få på pränt att det finns risker, men det har jag sett alldeles för mycket av redan."

Så här ska Trafikverket förbättra säkerheten vid vägjobb

1. De funktionella kraven på säkerhet, inklusive omledning, för olika typer av vägarbeten ska bli tydligare. Säkerhetskraven ska anpassas efter anläggning.

2. Rutinen för att garantera säkerhetskompetens internt vid beställningar justeras. Säkerhetsbehoven ska finnas med redan tidigt i planeringsprocessen.

3. En checklista ska skapas och etableras vid interna beställningar för att säkerställa att rätt kompetens i fråga om säkerhet finns med då beställningen granskas internt.

4. Inköpsprocessen kompletteras med kontrollpunkt säkerhet för att trygga att säkerheten beaktas i upphandlingen.

5. Hur kompetens inom arbete på vägkontroller kan nyttjas mer optimalt utreds.

6. Möjligheten att systematiskt använda ny teknik vid vägarbeten, till exempel digitala skyltar som mäter hastigheten, utreds. För hög hastighet är en av de främsta riskerna för allvarliga olyckor.

7. Modellen för att ge viten vid säkerhetsbrister förbättras.

8. Leverantörsverktyget utvecklas med avseende på säkerhet.

9. Möjligheten för bättre kontroll av säkerheten vid vägarbeten som kräver tillstånd ses över, t.ex. om det är möjligt att ställa särskilda villkor för tillståndsgivningen och möjlighet att ta tillbaka tillstånd om det finns brister.

10. En löpande uppföljning och rapportering av säkerhetsläget vid arbeten på väg ska etableras.

11. Medverkan i bransch­samarbetet Safe Construction Council.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen