”Oro att stress ger vårdskador på Östra sjukhuset”

2018-01-23 13:53 Lennart Lundquist  

Sedan 14 specialistsjuksköterskor och tre undersköterskor slutat på Östra sjukhusets operationsavdelning 2 i Göteborg har de som blivit kvar fått det allt jäktigare.

En av anledningarna till att de slutat är att arbetsgivaren inte betalar ut extra ersättning för övertid då man inte vill att de anställda ska arbeta övertid.

Detta enligt Kommunals, Vårdförbundets och Läkarförbundets skyddsombud.

”Frågan är dock hur den akuta delen av operationsverksamheten ska kunna bedrivas utan övertid”, frågar sig skyddsombuden.

Enligt dem utförs operationer så tätt inpå varandra att operationssjuksköterskorna måste lämna föregående operation innan den är avslutad. Patienter måste sövas utan att anestesisjuksköterskan är närvarande. Undersköterskor hamnar i situationer där de får ett ansvar som överstiger deras befogenheter och kompetens, enligt skyddsombuden.

Till detta kommer också att undersköterskorna måste ägna en ovanligt stor del av arbetstiden med att lära upp och handleda nya medarbetare.

Läs mer: ”Anställda på Östra sjukhsuet gråter av etisk stress”

Anestesisjuksköterskorna känner sig stressade av att de i svåra situationer inte kan få hjälp av annan erfaren specialistsjuksköterska. Det är ett stort glappa mellan erfarna – vilka det saknas mest av - och oerfarna anestesisjuksköterskor. De erfarna påverkas starkt av att arbeta med personal som inte kan utrustning och rutiner, enligt skyddsombuden.

”Alla kategorier är oroliga för att göra misstag som kan leda till vårdskador. Det är inte ovanligt att arbeta från 12.00 till 7.00. Många medarbetare har stressymptom som sömnsvårigheter, magont och spänningshuvudvärk”, skriver skyddsombuden från de tre förbunden.

Ett annat stressmoment är att enhetens uppvakningsdel hålls stängd dagtid på helger. Detta gör att patienterna måste transporteras till en annan del av sjukhuset – vilket är både tids- och personalkrävande.

Sedan i våras bedrivs all förlossningsvård vid Sahlgrenska på Östra sjukhuset. Förlossningsrelaterade operationer har ökat från 747 2016 till 989 förra året.

Enligt skyddsombuden börjar man nu – med anledning av den situation som råder – se brister i flera obligatoriska uppgifter som till exempel apparatkunskap, kunskap om medicinsk utrustning, miljöarbete och hygienrutiner.

I den dagliga verksamheten tjänstgör ett stort antal bemanningssköterskor som inte är insatta i i varje avdelnings specifika rutiner.

”Detta kan innebära att det i akuta situationer saknas läkemedel och material, vilket kan leda till vårdskador och stress hos personalen”, skriver skyddsombuden.

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö