Ny myndighet för arbetsmiljö till Gävle

2017-09-08 09:21 Karin Nilsson  

Den 1 juni 2018 inrättas en ny arbetsmiljömyndighet. Placeringen blir Gävle, meddelar regeringen.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ned för tio år sedan har parterna på arbetsmarknaden efterfrågat ett nytt institut för att samla kunskap och forskning om arbetsmiljö. En statlig utredning om ett nytt arbetsmiljöcentrum presenterades i våras.

– Från första dagen har regeringen tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet. En nationell strategi har beslutats och resurserna har förstärkts med 125 miljoner kronor årligen. Genom den nya myndigheten för arbetsmiljö­kunskap stärks nu arbetsmiljöarbetet ytterligare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen konstaterar att både fackförbund och arbetsgivarorganisationer har velat att det blir en ny myndighet snarare än ett institut kopplat till ett universitet eller en högskola.

Läs också:

Läs mer: Forte: Risk för ineffektivitet med ny myndighet för arbetsmiljö

Den nya myndigheten hamnar i Gävle. Uppdraget är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt, skriver regeringen. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbets­miljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska också arbeta med frågor som rör företagshälsovård.

Valet av Gävle motiveras med att den statliga närvaron behöver stärkas i hela landet. Det ger också fler statliga jobb för tjänstemän och akademiker utanför de största städerna. Den nya myndigheten får också nära till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där.

– Att Gävle blir en nod i Sverige för arbetslivsforskningen betyder att vi åter kan bli en ledande forskningsnation för hur vi skapar ett hållbart arbetsliv. Placeringen i Gävle innebär att myndigheten får tillgång till ett stort område för kompetensförsörjning och stärkta forskningsresurser vid Högskolan i Gävle, säger Raimo Pärssinen, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, till Gävle Dagblad.

I budgetpropositionen för 2018 avsätts 18,8 miljoner kronor för myndigheten. Myndigheten kommer att byggas upp succesivt. När verksamheten är fullt utbyggd år 2020 beräknas myndighetens budget omfatta 35 miljoner kronor per år.

Ewa Ställdal, tidigare generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, utses som särskild utredare för inrättande av myndigheten.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö