Forte: Risk för ineffektivitet med ny myndighet för arbetsmiljö

2017-09-11 00:00 Karin Nilsson  
Cecilia Beskow.

Det behövs ett nytt centrum för arbetsmiljö, men risken finns att verksamhet överlappar med både Fortes och Arbetsmiljöverkets. Det anser statliga forskningsrådet Forte.

Vad det nya arbetsmiljöcentrumet ska göra är något som behövs diskuteras mer, påpekar Cecilia Beskow, chef för avdelningen forskning och utvärdering på Forte.

– Som det ser ut nu kan verksamheten överlappa med Fortes. Det är viktigt att det nya centret hittar sin inriktning.

Ta fram kunskapssammanställningar, utvärdera forskning och sprida kunskap är områden där Forte ser att det finns risk för dubbelarbete. Forte skriver i sitt remissvar att förslaget leder till ineffektivitet när fler aktörer föreslås göra samma saker.

Forte är inte emot att det blir ett nytt arbetsmiljöcentrum. Behovet av att föra ut forskningsresultat till arbetsplatserna är stort.

– Arbetsmiljöområdet hamnar ibland i skymundan men det finns mycket bra forskning och den be­höver föras ut till arbetsplatserna. Här finns ett stort glapp, säger Cecilia Beskow.

Forte ifrågasätter om det är kostnadseffektivt att inrätta ett nytt arbetsmiljöcentrum som en myndighet.

– Ge i stället befintliga myndigheter utökade uppdrag och det nya centret i uppgift att föra ut forsningsresultaten till arbetsplatserna.

Forte anser också att en alltför stor del av Fortes forskningsmedel föreslås användas för att finansiera centrumet.

– Vi tycker att det är fel att pengar tas från forskningsfinansiering för att gå till att administrera och bilda ett nytt centrum.

Arbetsmiljöverket efterlyser också ett tydligt uppdrag för ett lyckat resultat. Utredaren föreslår bland annat att Arbetsmiljöverkets nationella kunskapsfunktion för arbetsliv och arbetsmiljö avvecklas. De resurserna ska föras över till det nya centret. Verket påpekar att sammanställningarna ändå behövs på myndigheten inom ramen för upp­draget att ta fram föreskrifter och allmänna råd.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen