Mariestads kommun tillbakavisar SO:s krav

2020-04-30 13:10 Karin Nilsson  
Socialchefen i Mariestads kommun svarar nu på skyddsombudens begäran som var skriven av Kommunals skyddsombud vid hemtjänstenoch undertecknad av totalt fyra skyddsombud och arbetsmiljöombud från samma område inom hemtjänsten.

CORONAVIRUS. Felaktiga påståenden i skyddsombudens anmälan till Arbetsmiljöverket, enligt socialchefen i Mariestads kommun. Nu svarar hon på skyddsombudens begäran.

”Om jag får reda på att någon använder munskydd så ser jag det som någon form av arbetsvägran vilket är skäl till uppsägning.” Så stod det i en begäran som kom in till Arbetsmiljöverket i slutet av förra veckan och som Arbetarskydd tidigare skrivit om. Begäran var skriven av Kommunals skyddsombud vid hemtjänsten i Mariestad, men undertecknad av totalt fyra skyddsombud och arbetsmiljöombud från samma område inom hemtjänsten. Enligt ombuden hade orden sagts av en enhetschef inom hemtjänsten.

En knapp vecka efter anmälan drog dock skyddsombuden tillbaka den. Enligt Mariestads Tidning motiverades detta med att kommunen vidtagit åtgärder.

Läs mer: ”Uppsägning om vi använder munskydd”

Karin Utbo, socialchef i Mariestads kommun kommenterar nu händelsen. Via mejl till Arbetarskydd skriver hon och påpekar att uppgiften att kommunen vidtagit åtgärder är felaktig.

”Inga särskilda åtgärder har vidtagits, eftersom inga brister föreligger. Anmälan saknade grund.”

Hon poängterar att hon hyser stor respekt för personalen och att kommunen under flera veckors tid på olika sätt utbildat personalen i de rutiner och riktlinjer som gäller och vilken skyddsutrustning som ska användas i vilket situation. Hon skriver också att kommunen följer gällande riktlinjer och har rätt utrustning och att det som skyddsombuden skriver om dåliga visir och tunna plastförkläden inte stämmer.

Enligt Karin Utbo ska den aktuella hemvårdsgruppen inte vårda patienter med Covid - 19, och således inte använda den utrustning som är avsedd för smittade patienter.  Hon påpekar att …”De ska använda den generella utrustningen som i det dagliga arbetet används, och som krävs för att de basala hygienrutinerna ska följas.”

Läs mer: Krav på munskydd på äldreboende upphävs

Karin Utbo påpekar att kommunen har den godkända utrustning som myndigheterna kräver. Hon skriver… ”Att lägga till eller ta bort utrustning eller rutiner är inte tillåtet då det innebär en inte fullt ut kontrollerad situation.  Om personal väljer att inte komma till jobbet med hänvisning till att de av myndigheterna utfärdade riktlinjerna inte är tillräckliga eller felaktiga, eller att den av samma myndigheter godkända utrusningen inte duger, är att förkasta hela den stora kunskap förvärvad genom forskning, och klinisk erfarenhet som ligger bakom dessa tydliga riktlinjer. Det är dessutom arbetsvägran.”

Enligt Karin Utbo har Mariestads kommun också samverkat med fackförbundet Kommunal två gånger före anmälan kom in till Arbetsmiljöverket och att inga av de synpunkter som skyddsombuden har upp då kom upp. Hon tillägger att arbetsgivaren har haft telefonkontakt med handläggare på Arbetsmiljöverket och skriver att ”… Arbetsmiljöverket har inte agerat ytterligare i frågan och någon formell anmälan har aldrig inkommit till oss.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö